Sök Stäng

Arkiv

Endast för medlemmar

Publicerad 16 februari 2021
Riksstämman 2021: Tetris mot traumasymtom – en tidig intervention som kan göra stor skillnad för pressad vårdpersonal

Emily Holmes föreläser på neuropsykologernas riksstämma 2021 som för första gången var helt digital. Sist på den digitala riksstämmans första dag var...

Publicerad 9 februari 2021
Stipendium 2021: Covid-19 i det centrala nervsystemet

Fredrik Öhman psykolog på Minnesmottagningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och doktorand vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs Universitet är en av...

Publicerad 9 februari 2021
Stipendium 2021: Kognitiv funktion hos hjärtstoppsöverlevare

Erik Blennow Nordström, doktorand vid Avdelningen för neurologi, Institutionen för kliniska vetenskaper vid Lunds universitet och psykolog vid Rehabiliteringsmedicin, Skånes universitetssjukhus...

Publicerad 19 januari 2021
Verksamhetsberättelse 2020!

Nu går det att ta del av verksamhetsberättelse för verksamhetsåret från årsmötet den 2020-01-23 till årsmötet 2021-02-04! SNPF:s riksstyrelse har under verksamhetsåret...

Publicerad 19 januari 2021
Verksamhetsberättelse från Stipendiefonden 2020-2021!

Nu går det att ta del av verksamhetsberättelse för Stipendiefondens styrelse 2020-2021! Stipendiefondens styrelse har under 2020/21 bestått av: Barry Karlsson,...

Publicerad 8 januari 2021
”Svenska neuropsykologers instrumentanvändning och kliniska utredningspraktik – En tioårsuppföljning”

I början av 2020 kontaktades SNPF av två psykologstudenter vid Karlstads Universitet, Matilda Nyström och Sara Ehnroth, för att få...

Publicerad 8 januari 2021
14th Nordic Meeting in Neuropsychology!

SNPF:s danska motsvarighet, Børneneuropsykologisk Selskab och Selskabet Danske Neuropsykologer, bjuder nu in till det 14:e nordiska mötet i neuropsykologi med...

Publicerad 3 december 2020
Kallelse årsmöte 2021!

Härmed kallas alla föreningens medlemmar till årsmöte i Sveriges Neuropsykologers förening (SNPF). Datum: Torsdag 2021-02-04 kl. 16:45. Årsmötet kommer att...

Jacob Stålhammar

Endast för medlemmar

Publicerad 2 december 2020
Inspelning och åhörarkopior från Jacob Stålhammars webinar ”Precision i neuropsykologi”!

SNPF Östra ber om ursäkt förseningen vid Jacob Stålhammars webinar ”Precision i neuropsykologi” 2020-11-27. Föreningen håller på att lära oss att arrangera...

2020-12-04

Publicerad 17 november 2020
Svensk förening för Kognitiv Medicin (SFK) konferens ”Kognitiva (bi-) effekter av medicinsk behandling”

Svensk förening för kognitiv medicin (SFK) arrangerar en kostnadsfri konferens med tema ”Kognitiva (bi-) effekter av medicinsk behandling” 2020-12-04! Svensk...