Arkiv

Inspelning från presentationen av SNPF:s riktlinjer gällande digital neuropsykologisk testning!

Inspelning från presentationen av SNPF:s riktlinjer gällande digital neuropsykologisk testning!

Nu kan du som är intresserad ta del av en inspelning från presentationen av SNPF:s nya riktlinjer gällande digital ...

2023-12-04

Vägledning i klinisk neuropsykologi

Vägledning i klinisk neuropsykologi

Vägledning i klinisk neuropsykologi På inrådan av SNPF:s riksstyrelse har en arbetsgrupp tagit fram riktlinjer ...

Uppdaterade riktlinjer vid neuropsykologisk utredning av postcovid-19

Uppdaterade riktlinjer finns under menyraden Riktlinjer längst upp på sidan.
Sammanställning om möjliga negativa konsekvenser av neuropsykiatriska utredningar

Sammanställning om möjliga negativa konsekvenser av neuropsykiatriska utredningar

I samband med en neuropsykiatrisk utredning aktualiseras inte sällan frågan om vad en eventuell diagnos kan få för ...
Postcovid. Riktlinjer för neuropsykologisk screening.

Postcovid. Riktlinjer för neuropsykologisk screening.

Andelen personer med långdragna symtom efter covid-19-infektion ökar i takt med att antalet drabbade av covid-19 ...
Riktlinjer och rekommendationer

Riktlinjer och rekommendationer

SNPF har utarbetat riktlinjer och rekommendationer för att vägleda våra medlemmar. Riktlinjerna bör ses som ...