Sök Stäng

Arkiv

Platshållar-bild för artikel
Publicerad 20 oktober 2017
”Hur ska vi handlägga kognitiv svikt i Sverige 2018?”

Svensk förening för Kognitiv Medicin (SFK) är en akademisk och klinisk kvalitativ oberoende samlad resurs av tvärprofessionella medarbetare. Syftet med föreningen...

Platshållar-bild för artikel
Publicerad 21 september 2017
Årsmöte 2017!

Föreningens medlemmar kallas härmed till årsmöte i Sveriges Neuropsykologers Förening. Årsmötet kommer som vanligt att hållas i samband med Riksstämman,...

Platshållar-bild för artikel
Publicerad 16 augusti 2017
Vad är SNPF?

Sveriges Neuropsykologers Förening (SNPF) bildades 1989 som en yrkesförening inom Sveriges Psykologförbund och är idag den största nationella föreningen. Medlemmarna...

Publicerad 16 augusti 2017
Välkommen till SNPFs nya hemsida!

Du har säkert lagt märke till att kommunikationen inom föreningen varit ytterst bristfällig under lång tid. Detta beror på att...

Publicerad 10 augusti 2017
Riktlinjer för klinisk neuropsykologisk utredning och behandling

På inrådan av Sveriges Neuropsykologers Förenings riksstyrelse har en arbetsgrupp tagit fram riktlinjer för klinisk neuropsykologisk utredning och behandling. Ett...

Platshållar-bild för artikel
Publicerad 10 augusti 2017
Nordiska mötet 2018!

Hej alla medlemmar! Arbetet med det Nordiska Mötet fortskrider och vi har nu en hemsida med ”Save the Dates” och...

Platshållar-bild för artikel
Publicerad 10 augusti 2017
Federation of the European Societies of Neuropsychology (FESN) 2017!

Holländska neuropsykologiska föreningen kommer tillsammans med Vlaamse Vereniging voor Neuropsychologie (VVNP) och Société de Neuropsychologie de Langue Française (SNLF) att...