Arkiv

Riksstämman 2017: Det var någonting som hände med mig men jag är någon annan idag!

Kerstin Bergh Johannesson inleder sin föreläsning på måndagseftermiddagen med en historisk tillbakablick över hur ...

Justerat protokoll från SNPF:s årsmöte 2017!

Protokollet från föreningens årsmöte 2017-11-13 är nu justerat och finns att ladda ner nedan. Protokoll årsmöte 2017
Stipendiat 2017: Johanna Philipson

Stipendiat 2017: Johanna Philipson

Johanna Philipson, leg. psykolog och specialistpsykolog i neuropsykologi, tilldelades ett av föreningens ...
Riksstämman 2017: Den moraliska pop out-effekten!

Riksstämman 2017: Den moraliska pop out-effekten!

Bo Hejlskov Elvén föreläsning "Den moraliska pop-up-effekt och vad den innebär för personals affektiva reaktioner ...

”Sexuality and intimacy following acquired brain injury – implications for treatment and therapy”

Rigshospitalet in Denmark arrange a mini conference on sexuality and intimacy following traumatic brain injury in ...
Var flexibel och vågad!

Var flexibel och vågad!

Att utreda traumatiserade individer är inte enkelt, men inget vi kan eller bör ducka för som psykologer, menar ...
13th Nordic Meeting in Neuropsychology – 22-24 August 2018 in Stockholm, Sweden!

13th Nordic Meeting in Neuropsychology – 22-24 August 2018 in Stockholm, Sweden!

SNPF in cooperation with the Neuropsychological Societies in Denmark, Finland, and Norway are glad to invite you ...

Rapport från FESN 6:th scientific meeting i Maastricht, september 2017

När Federation of the European Societies of Neuropsychology, FESN, ( http://www.fesn.eu/ ) hade sitt 6:e ...

Verksamhetsberättelse från Stipendiefonden 2017!

Verksamhetsberättelse från Stipendiefondens styrelse till Sveriges Neuropsykologers Förenings Riksstyrelse för år ...

Proposition om stadgeändring!

Med anledning av att styrelsen lagt ner tidningen och avser att ersätta den med att den nya hemsidan ska ...

Verksamhetsberättelse 2017!

Denna verksamhetsberättelse för Sveriges Neuropsykologers Förening omfattar verksamhetsåret från årsmötet den 8 ...

”Hur ska vi handlägga kognitiv svikt i Sverige 2018?”

Svensk förening för Kognitiv Medicin (SFK) är en akademisk och klinisk kvalitativ oberoende samlad resurs av ...

Årsmöte 2017!

Föreningens medlemmar kallas härmed till årsmöte i Sveriges Neuropsykologers Förening. Årsmötet kommer som ...

Vad är SNPF?

Sveriges Neuropsykologers Förening (SNPF) bildades 1989 som en yrkesförening inom Sveriges Psykologförbund och är ...
Välkommen till SNPFs nya hemsida!

Välkommen till SNPFs nya hemsida!

Du har säkert lagt märke till att kommunikationen inom föreningen varit ytterst bristfällig under lång tid. Detta ...
Riktlinjer och rekommendationer

Riktlinjer och rekommendationer

SNPF har utarbetat riktlinjer och rekommendationer för att vägleda våra medlemmar. Riktlinjerna bör ses som ...

Nordiska mötet 2018!

Hej alla medlemmar! Arbetet med det Nordiska Mötet fortskrider och vi har nu en hemsida med "Save the Dates" ...

Federation of the European Societies of Neuropsychology (FESN) 2017!

Holländska neuropsykologiska föreningen kommer tillsammans med Vlaamse Vereniging voor Neuropsychologie (VVNP) och ...