Sök Stäng

Nyheter

2019-02-05
SNPF Norra: Föreläsningsförmiddag inför årsmötet!

På sedvanligt vis inbjöd SNPF Norra regionen till en föreläsning i samband med att årsmötet hölls, i år på Umeå ...

2019-02-01
Stipendium 2019: Hjärnskakningar inom ishockey

Idrottsrelaterade hjärnskakningar är vanliga i kontaktsporter och har beräknats tex. till ca 160 per 1000 matchtimmar inom ishockey som är ...

Stipendium 2019: Plasticitet, stressreglering och långvariga symtom efter mTBI

Milda traumatiska hjärnskador, mTBI, är den vanligaste typen av hjärnskador och incidensen ligger kring 500-600 patienter per år och 100 000 ...

2018-12-07
Dagordning för SNPF:s årsmöte 2019-02-07!

Dagordning för SNPF:s årsmöte 2019-02-07 Tid: kl. 17:00-18:00 Lokal: Operakällaren, Stockholm 1. Årsmötets öppnande 2. Val av mötesordförande 3. Val av ...

2018-07-12
Medlemsbrev 1/2018

Hej! Nedläggningen av medlemstidningen Svensk Neuropsykologi innebar stora förändringar i medlemskommunikationen inom SNPF. Nyheterna kommer nu på vår hemsida, www.snpf.se. Vi ...

2018-01-30
Svensk Neuropsykologi

Här hittar du alla gamla nummer av SNPF:s tidigare medlemstidning Svensk Neuropsykologi som gavs ut i digitalt format. 2010 Svensk ...

2018-01-15
Årsmöteshandlingar Västra

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

Årsmöteshandlingar Östra

2017 2016 2015 2014 2013 2012 Protokoll Östra årsmöte 2012 2011 Protokoll Östra årsmöte 2011 2010 Protokoll Östra årsmöte 2010 ...

Årsmöteshandlingar Södra

2019 Protokoll Södra årsmöte 2019 2018 Protokoll Södra årsmöte 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 Protokoll Södra årsmöte 2012 ...

Årsmöteshandlingar Norra

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 1989 Kallelse till bildandet av föreningen 1989 ...