Sök Stäng

Nyheter

2018-12-07
Dagordning för SNPF:s årsmöte 2019-02-07!

Dagordning för SNPF:s årsmöte 2019-02-07 Tid: kl. 17:00-18:00 Lokal: Operakällaren, Stockholm 1. Årsmötets öppnande 2. Val av mötesordförande 3. Val av ...

2018-07-12
Medlemsbrev 1/2018

Hej! Nedläggningen av medlemstidningen Svensk Neuropsykologi innebar stora förändringar i medlemskommunikationen inom SNPF. Nyheterna kommer nu på vår hemsida, www.snpf.se. Vi ...

2018-01-30
Svensk Neuropsykologi

Här hittar du alla gamla nummer av SNPF:s tidigare medlemstidning Svensk Neuropsykologi som gavs ut i digitalt format. 2010 Svensk ...

2018-01-15
Årsmöteshandlingar Västra

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

Årsmöteshandlingar Östra

2017 2016 2015 2014 2013 2012 Protokoll Östra årsmöte 2012 2011 Protokoll Östra årsmöte 2011 2010 Protokoll Östra årsmöte 2010 ...

Årsmöteshandlingar Södra

2017 Protokoll Södra årsmöte 2018 2016 2015 2014 2013 2012 Protokoll Södra årsmöte 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 ...

Årsmöteshandlingar Norra

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 1989 Kallelse till bildandet av föreningen 1989 ...

2018-01-07
Justerat protokoll från SNPF:s årsmöte 2017!

Protokollet från föreningens årsmöte 2017-11-13 är nu justerat och finns att ladda ner nedan. Protokoll årsmöte 2017

2017-12-26
Stipendiat 2017: Johanna Philipson

Johanna Philipson, leg. psykolog och specialistpsykolog i neuropsykologi, tilldelades ett av föreningens stipendium 2017 för sitt arbete med Deep Brain Stimulation (DBS). Nedan ...

Riksstämman 2017: Den moraliska pop out-effekten!

Bo Hejlskov Elvén föreläsning "Den moraliska pop-up-effekt och vad den innebär för personals affektiva reaktioner och grundläggande föreställningar om beteendeproblem" ...