Sök Stäng

Arkiv: Föreningen

Platshållar-bild för artikel

Endast för medlemmar

Publicerad 13 september 2021
Åhörarkopior från SNPF:s Östras halvdag om långvariga konsekvenser efter hjärnskakning

Den 10 september 2021 arrangerade SNPF Östra regionen en halvdag om långvariga konsekvenser efter hjärnskakning. Nu kan alla medlemmar i SNPF...

Platshållar-bild för artikel

Endast för medlemmar

Publicerad 14 juni 2021
Kliniskt och terapeutiskt perspektiv på beroende av substanser och spel

Anders Håkansson, professor vid Enheten för klinisk beroendeforskning, Lunds universitet samt överläkare på Beroendecentrum Malmö och Spelberoendemottagningen, Region Skåne, föreläste...

Publicerad 19 januari 2021
Verksamhetsberättelse 2020!

Nu går det att ta del av verksamhetsberättelse för verksamhetsåret från årsmötet den 2020-01-23 till årsmötet 2021-02-04! SNPF:s riksstyrelse har under verksamhetsåret...

Publicerad 19 januari 2021
Verksamhetsberättelse från Stipendiefonden 2020-2021!

Nu går det att ta del av verksamhetsberättelse för Stipendiefondens styrelse 2020-2021! Stipendiefondens styrelse har under 2020/21 bestått av: Barry Karlsson,...

Publicerad 3 december 2020
Kallelse årsmöte 2021!

Härmed kallas alla föreningens medlemmar till årsmöte i Sveriges Neuropsykologers förening (SNPF). Datum: Torsdag 2021-02-04 kl. 16:45. Årsmötet kommer att...

Jacob Stålhammar

Endast för medlemmar

Publicerad 2 december 2020
Inspelning och åhörarkopior från Jacob Stålhammars webinar ”Precision i neuropsykologi”!

SNPF Östra ber om ursäkt förseningen vid Jacob Stålhammars webinar ”Precision i neuropsykologi” 2020-11-27. Föreningen håller på att lära oss att arrangera...

Publicerad 29 augusti 2020
SNPF Östra regionen presenterar höstens föreläsningar!

SNPF Östra regionen presenterar höstens föreläsningsprogram! På grund av den pågående coronapandemin kommer samtliga av SNPF Östras föreläsningar ske online via...

Platshållar-bild för artikel
Publicerad 12 december 2019
2019 års stipendiater är utsedda!

Styrelsen för SNPF:s Stipendiefond har beslutat tilldela följande fyra av våra medlemmar stipendier: Emma Englund, Neonatalvården, Skånes Universitetssjukhus, Lund. 20.000:-...

Publicerad 20 juni 2019
Medlemsbrev #2 2019

Växjö den 18 juni 2019 Hej! Så var det dags för årets andra nyhetsbrev från SNPF! Midsommar står för dörren...

Publicerad 15 februari 2019
Medlemsbrev #1 2019

Växjö den 14 februari 2019 Hej! Så var det dags för årets första nyhetsbrev från SNPF! Mitt i vintern har...

Arkiv per månad