Medlem

Om du har frågor angående ansökningsformulär, medlemsregistret eller har problem med din inloggning kan du skicka ett mail till snpf@foreningshuset.se.

Medlemsavgift
Avgiften är 400:- (250:- pensionärer och studenter på psykologprogrammet).
Fakturan skickas i första hand ut per e-post om inget annat har angetts. Önskar du få din faktura per post eller via e-faktura B2B, vänligen kontakta snpf@foreningshuset.se.

Ansökan om medlemskap
Föreningen är en yrkesförening i Sveriges Psykologförbund och för att bli ordinarie medlem krävs det att du är medlem i Sveriges Psykologförbund. Övriga yrkeskategorier som är intresserade av området neuropsykologi är också välkomna att ansöka om att bli medlemmar i föreningen, men blir då stödmedlemmar. Psykologer som inte är medlemmar i Sveriges Psykologförbund är välkomna som stödmedlemmar.

Om du önskar söka medlemskap kan du göra det här direkt på webben. Föreningen är indelad i fyra regioner (Norra, Södra, Östra och Västra) och i ansökningsformuläret skall du ange vilken av dessa du vill tillhöra. I ansökan kan du också uppge om du har en speciell fakturaadress, till exempel om din arbetsgivare skall betala för medlemskapet.

Föreningen har en matrikel över medlemmarna som ligger på hemsidans interna sidor och är sökbar för alla som är medlemmar och som har inloggningsuppgifter. Om du inte vill finnas med i matrikeln skall du ange det i ansökningsformuläret.

Ansökan om medlemskap (extern länk)

Vad innebär ett medlemskap
Som medlem i Sveriges Neuropsykologers Förening ingår du i ett sammanhang där du kan få kontakt och samverka med andra verksamma neuropsykologer. Du får inbjudan till föreläsningar, utbildningar, workshops och andra aktiviteter som föreningen anordnar. Många evenemang som föreningen arrangerar är gratis för medlemmar och om aktiviteterna är avgiftsbelagda så innebär medlemskapet ofta ett reducerat pris.

Vill du besöka de internationella konferenserna som anordnas av International Neuropsychological Society (INS) eller The Federation of European Societies of Neuropsychology (FESN) så gör du det till ett rabatterat pris.

För dig som forskar eller vill göra ett verksamhetsutvecklingsprojekt finns möjligheten att söka stipendium från föreningens stipendiefond.

Som medlem har du tillgång till de resurser som finns på föreningens hemsida, bland annat referat från föreläsningar. Du får också tillgång till de riktlinjer, rekommendationer och andra styrdokument som föreningens olika arbetsgrupper har publicerat. Det finns också möjlighet att skriva recensioner av nya böcker inom det neuropsykologiska fältet. Böckerna får du sedan behålla.

Som medlem har du rätt att delta i föreningens medlemsmöten och som fullvärdig medlem har du även rösträtt på dessa möten. Som medlem förväntas du att inte motverka föreningens ändamål.