Vad är SNPF?

aug 16, 2017

Sveriges Neuropsykologers Förening (SNPF) bildades 1989 som en yrkesförening inom Sveriges Psykologförbund och är idag en av de största nationella föreningarna inom Psykologförbundet.

Vi verkar för spridning av neuropsykologisk kunskap och för utbyte av erfarenheter och kunskap neuropsykologer emellan.

Medlemmarna är psykologer som yrkesmässigt arbetar med, eller intresserar sig för, neuropsykologi. Även andra yrkeskategorier är välkomna som stödmedlemmar i föreningen.

SNPF finns på lokal nivå och är uppdelad i fyra regioner: Norra, Södra, Östra och Västra.

Riksstyrelsen samordnar regionerna och leder föreningens arbete på riksplanet. Riksstyrelsen samarbetar även med de neuropsykologiska föreningarna i övriga nordiska länder och är medlem i Federation of the European Societies of Neuropsychology, FESN.

SNPF har även en populär Facebook-grupp! Besök oss gärna på https://www.facebook.com/groups/snpf.se/!

Vill du veta mer?

SNPF informationsbroschyr

Etiketter: