Sök Stäng

Norra regionen

Den norra regionen av SNPF omfattar medlemmar boende/verksamma i Norrland och Dalarna. Även medlemmar från andra områden kan vara med i den norra regionen om de så önskar.

Norra regionens styrelse: norra@snpf.se

Lina Olsson
Ordförande

Nils Malmström
Vice ordförande

Sara Andersson
Sekreterare

Kristina Hedman
Vice sekreterare, ordinarie ledamot

Johan Sandrieser
Kassör

Linda Gjertsson
Revisor

Erik Domellöf
Ordinarie ledamot

Magnus Olsson
Ordinarie ledamot

Erich Bieber
Valberedning

Vakant post
Lokalredaktör

Möteshandlingar Norra