Warning: Undefined variable $member_round_image_border_radius in /home/snpfse/snpf.se/releases/7/web/wp-content/plugins/wp-team-pro/src/Frontend/partials/dynamic-style.php on line 1297

Norra regionen

Den norra regionen av SNPF omfattar medlemmar boende/verksamma i Norrland och Dalarna. Även medlemmar från andra områden kan vara med i Norra regionen om de så önskar. Norra regionens styrelse: norra@snpf.se Möteshandlingar Norra

Nils Malmström

Ordförande

Lina Olsson Sälg

Vice ordförande

Sara Andersson

Sekreterare

Erich Bieber

Kassör

Erik Domellöf

Ordinarie ledamot

Magnus Olsson

Ordinarie ledamot

Kristina Hedman

Ordinarie ledamot

Linda Gjertsson

Revisor

Nils Berginström

Valberedning

Vakant

Lokalredaktör