Södra regionen

Den södra regionen av SNPF omfattar medlemmar boende/verksamma i regionerna Skåne, Blekinge, Småland och Öland. Även medlemmar från andra områden kan vara med i Södra regionen om de så önskar.

Södra regionens styrelse: sodra@snpf.se

Möteshandlingar Södra

Elise Liljekvist

Ordförande

Hanna Ljung

Vice ordförande

Jonas Lödén

Sekreterare

Sofia Granborn

Kassör

Edvard de Fine Licht

Ordinarie ledamot och lokalredaktör

Susanna Vestberg

Ordinarie ledamot

Dominique Jassy

Ordinarie ledamot

Lena Wenhov

Revisor

Jenny Edbladh

Valberedning