Warning: Undefined variable $member_round_image_border_radius in /home/snpfse/snpf.se/releases/7/web/wp-content/plugins/wp-team-pro/src/Frontend/partials/dynamic-style.php on line 1297

Västra regionen

Den västra regionen av SNPF omfattar medlemmar boende/verksamma i Västra Götalandsregionen samt Hallands och Värmlands län. Även medlemmar från andra områden kan vara med i Västra regionen om de så önskar.

Västra regionens styrelse: vastra@snpf.se

Möteshandlingar Västra

Fredrik Öhman

Ordförande

Anahid Khaneie

Ordinarie ledamot och sociala medier-redaktör

Peter Jacobsson

Ordinarie ledamot

David Fridefors

Vice ordförande

Pia Ahlstrand

Kassör

Marita Hällgren

Ordinarie ledamot

Tomas Larson

Ordinarie ledamot

Maritte Grattbeck

Revisor

Vakant

Valberedning

Tomas Alsiö

Ordinarie ledamot och lokalredaktör