Warning: Undefined variable $member_round_image_border_radius in /home/snpfse/snpf.se/releases/7/web/wp-content/plugins/wp-team-pro/src/Frontend/partials/dynamic-style.php on line 1297

Warning: Undefined variable $member_round_image_border_radius in /home/snpfse/snpf.se/releases/7/web/wp-content/plugins/wp-team-pro/src/Frontend/partials/dynamic-style.php on line 1297

Warning: Undefined variable $member_round_image_border_radius in /home/snpfse/snpf.se/releases/7/web/wp-content/plugins/wp-team-pro/src/Frontend/partials/dynamic-style.php on line 1297

Warning: Undefined variable $member_round_image_border_radius in /home/snpfse/snpf.se/releases/7/web/wp-content/plugins/wp-team-pro/src/Frontend/partials/dynamic-style.php on line 1297

Vad är neuropsykologi?

Neuropsykologin studerar sambandet mellan hjärnans funktioner och beteendet. Man vet numera ganska väl hur en skada i hjärnan kan ta sig uttryck i t.ex. språksvårigheter, minnesproblem eller personlighetsförändringar.

Vissa sjukdomar, t.ex. demens, leder också till förändring och försämring av hjärnans funktioner.

Information om SNPF

Sveriges Neuropsykologers Förening (SNPF) bildades 1989 som en yrkesförening inom Sveriges Psykologförbund och är idag en av de största nationella föreningarna inom Psykologförbundet.

Vi verkar för spridning av neuropsykologisk kunskap och för utbyte av erfarenheter och kunskap neuropsykologer emellan.

Medlemmarna är psykologer som yrkesmässigt arbetar med, eller intresserar sig för, neuropsykologi. Även andra yrkeskategorier är välkomna som stödmedlemmar i föreningen.

SNPF finns på lokal nivå och är uppdelad i fyra regioner; Norra, Södra, Östra och Västra (klicka på länkarna för mer information).

Norra

Norrland och Dalarna

Södra

Skåne, Blekinge, Småland och Öland

Östra

Stockholm, Uppsala, Södermanland, Östergötland, Västmanland, Örebro och Gotland

Västra

Västra Götaland, Halland och Värmland
Riksstyrelsen samordnar regionerna och leder föreningens arbete på riksplanet. Riksstyrelsen samarbetar även med de neuropsykologiska föreningarna i övriga nordiska länder.

Föreningen verkar för spridning av aktuell forskning och klinisk erfarenhet inom det neuropsykologiska fältet samt för ett utbyte av kunskap neuropsykologer emellan. Föreningen bevakar och verkar även pådrivande för en utveckling av yrkesområdet. Föreningen har en årlig riksstämma och anordnar seminarier, studiedagar och liknande på olika håll i landet. Med de andra nordiska föreningarna turas vi om att arrangera nordiska konferenser.

Stadgar Sveriges Neuropsykologers Förening

Vad innebär medlemskap?

Som medlem i Sveriges Neuropsykologers förening ingår du i ett sammanhang där du kan få kontakt och samverka med andra verksamma neuropsykologer. Du får inbjudan till föreläsningar, utbildningar, workshops och andra aktiviteter som föreningen anordnar. Många evenemang som föreningen arrangerar är gratis för medlemmar och om aktiviteterna är avgiftsbelagda så innebär medlemskapet ofta ett reducerat pris.

Vill du besöka de internationella konferenserna International Neuropsychological Society (INS) eller The Federation of European Societies of Neuropsychology (FESN) så gör du det till ett rabatterat pris.

För dig som forskar eller vill göra ett verksamhetsutvecklingsprojekt finns möjligheten att söka stipendium från föreningens stipendiefond.

Som medlem har du tillgång till de resurser som finns på föreningens hemsida, bl.a. referat från föreläsningar. Du får också tillgång till de riktlinjer, rekommendationer och andra styrdokument som föreningens olika arbetsgrupper har publicerat. Det finns också möjlighet att skriva recensioner av nya böcker inom det neuropsykologiska fältet. Böckerna får du sedan behålla.

Som medlem har du rätt att delta i föreningens medlemsmöten och som fullvärdig medlem har du även rösträtt på dessa möten. Som medlem förväntas du att inte motverka föreningens ändamål.

Du blir också en del av Sveriges största nätverk för neuropsykologi!

Hur blir jag medlem?

Du som är medlem i Sveriges Psykologförbund kan ansöka om fullt medlemskap. Psykologer som ej är medlemmar i Sveriges Psykologförbund samt personer ur andra yrkeskategorier kan ansöka om att bli stödmedlem.

En årlig medlemsavgift tas ut och är beroende på vilken typ av medlemskap du söker. För fullt medlemskap och stödmedlemskap betalar du 400 kr per år. Seniorer och psykologstudenter betalar 250 kr per år.

Ansökning om medlemskap sker via hemsidan och du kan fritt välja vilken region du vill tillhöra.

Medlemskap

Riksstyrelsen

riksstyrelsen@snpf.se

Kristina Hedman

Ordförande

Ola Ståhlberg

Vice ordförande

Katarina A Sörngård

Sekreterare

Miia Ekholm

Kassör

Aron Sjöberg

Ordinarie ledamot, ansvarig hemsida och sociala medier

Erik Blennow Nordström

Ordinarie ledamot, ansvarig hemsida och sociala medier

Anna Awad

Ordinarie ledamot, centralredaktör

Nils Malmström

Ordförande

Representant för Norra regionen

Gabriela Markovic

Ordförande

Representant för Östra regionen

Elise Liljekvist

Ordförande

Representant för Södra regionen

Fredrik Öhman

Ordförande

Representant för Västra regionen

Valberedningen riksstyrelsen

valberedning@snpf.se

Johan Thelander

Representant för Norra regionen

Christine Bedinger

Representant för Östra regionen

Siegbert Warkentin

Representant för Södra regionen

Anahid Khaneie

Ordinarie ledamot och sociala medier-redaktör

Revisorer

Hans Andersson

Revisor

Ingrid Tonning Olsson

Revisor

Stipendiefonden

Barry Karlsson

Ordförande

Peter Jacobsson

Ordinarie ledamot

Miia Ekholm

Kassaförvaltare

Hans Samuelsson

Ordinarie ledamot

Catherine Aaro Jonsson

Ordinarie ledamot