Sök Stäng

Föreningen

Vad är neuropsykologi?

Neuropsykologin studerar sambandet mellan hjärnans funktioner och beteendet. Man vet numera ganska väl hur en skada i hjärnan kan ta sig uttryck i t.ex. språksvårigheter, minnesproblem eller personlighetsförändringar.

Vissa sjukdomar, t.ex. demens, leder också till förändring och försämring av hjärnans funktioner.

 

Information om SNPF

Sveriges Neuropsykologers Förening (SNPF) bildades 1989 som en yrkesförening inom Sveriges Psykologförbund och är idag en av de största nationella föreningarna inom Psykologförbundet.

Vi verkar för spridning av neuropsykologisk kunskap och för utbyte av erfarenheter och kunskap neuropsykologer emellan.

Medlemmarna är psykologer som yrkesmässigt arbetar med, eller intresserar sig för, neuropsykologi. Även andra yrkeskategorier är välkomna som stödmedlemmar i föreningen.

SNPF finns på lokal nivå och är uppdelad i fyra regioner; Norra, Södra, Östra och Västra (klicka på länkarna för mer information).

 

NORRA

Norrland och Dalarna

 

SÖDRA

Skåne, Blekinge, Småland och Öland

 

ÖSTRA

Stockholm, Uppsala, Södermanland, Östergötland, Västmanland, Örebro och Gotland

VÄSTRA

Västra Götaland, Halland och Värmland

 

 

Riksstyrelsen samordnar regionerna och leder föreningens arbete på riksplanet. Riksstyrelsen samarbetar även med de neuropsykologiska föreningarna i övriga nordiska länder.

Föreningen verkar för spridning av aktuell forskning och klinisk erfarenhet inom det neuropsykologiska fältet samt för ett utbyte av kunskap neuropsykologer emellan. Föreningen bevakar och verkar även pådrivande för en utveckling av yrkesområdet. Föreningen har en årlig riksstämma och anordnar seminarier, studiedagar och liknande på olika håll i landet. Med de andra nordiska föreningarna turas vi om att arrangera nordiska konferenser.

Stadgar Sveriges Neuropsykologers Förening

 

Vad innebär medlemskap?

Som medlem i föreningen får du full tillgång till aktuell information och kommande nyhetsbrev genom SNPF:s hemsida. Som medlem får du också inbjudningar till seminarier, föreläsningar och den årliga riksstämman samt rätt att delta på medlemsmöten som föreningen kallar till. Som medlem med fullt medlemskap har du även rösträtt. Om aktiviteterna som du får inbjudan till är belagda med en avgift erhåller du som medlem ett reducerat pris, i vissa fall får medlemmar delta kostnadsfritt.

Du blir också en del av Sveriges största nätverk för neuropsykologi!

 

Hur blir jag medlem?

Du som är medlem i Sveriges Psykologförbund kan ansöka om fullt medlemskap. Psykologer som ej är medlemmar i Sveriges Psykologförbund samt personer ur andra yrkeskategorier kan ansöka om att bli stödmedlem.

En årlig medlemsavgift tas ut och är beroende på vilken typ av medlemskap du söker. För fullt medlemskap och stödmedlemskap betalar du 400 kr per år. Seniorer och psykologstudenter betalar 250 kr per år.

Ansökning om medlemskap sker via hemsidan och du kan fritt välja vilken region du vill tillhöra.

Medlemskap

 


Riksstyrelsen

riksstyrelsen@snpf.se

Kristina Hedman
Ordförande
ordforande@snpf.se

Ola Ståhlberg
Vice ordförande

Katarina A Sörngård
Sekreterare

Miia Ekholm
Kassör

Aron Sjöberg
Ordinarie ledamot, ansvarig hemsida och sociala medier

Erik Blennow Nordström
Ordinarie ledamot, ansvarig hemsida och sociala medier

Anna Awad
Ordinarie ledamot, centralredaktör

Lina-Maria Olsson
Representant för Norra regionen

Gabriela Markovic
Representant för Östra regionen

Elise Liljekvist
Representant för Södra regionen

Fredrik Öhman
Representant för Västra regionen

Möteshandlingar riksstyrelsen


Valberedningen riksstyrelsen

valberedning@snpf.se

Johan Thelander
Representant för Norra regionen

Christine Bedinger
Representant för Östra regionen

Siegbert Warkentin
Representant för Södra regionen

Anahid Khaneie
Representant för Västra regionen


Revisorer

Hans Andersson
Revisor

Ingrid Tonning Olsson
Revisor

Stipendiefonden

stipendiefonden@snpf.se

Barry Karlsson
Ordförande

Peter Jacobsson
Sekreterare och mottagare för ansökningar

Miia Ekholm
Kassaförvaltare

Hans Samuelsson
Ordinarie ledamot

Catherine
Aaro Jonsson
Ordinarie ledamot

Möteshandlingar stipendiefonden

Stipendiefondens stadgar