Sök Stäng

Östra regionen

Den östra regionen av SNPF omfattar medlemmar boende/verksamma i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Västmanlands och Örebro län samt Gotland. Även medlemmar från andra områden kan vara med i den östra regionen om de så önskar.

Östra regionens styrelse: ostra@snpf.se

Christian Oldenburg
Ordförande

Marika Möller
Vice ordförande

Mikael Ledin
Sekreterare

Hans Wahlund
Kassör

Riikka Lovio
Ordinarie ledamot

Isa Gustin
Ordinarie ledamot

Beata Terzis
Valberedning

Helena Iacobaeus
Valberedning

Hans Andersson
Revisor

Möteshandlingar Södra