SNPF Östra regionen

Den östra regionen omfattar medlemmar i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Västmanlands och Örebro län samt på Gotland.

Även medlemmar från andra områden kan vara med i den Östra regionen om de så önskar.

Kontakta Östra regionen: ostra@snpf.se

Möteshandlingar Östra

Karin Ringqvist
Ordförande
Regional representant i SNPF Riksstyrelse

Gabriela Markovic
Vice ordförande

Hampus Forslin
Sekreterare

Isa Gustin
Kassör

Håkan Walles
Ledamot

Riikka Lovio
Ledamot

Azra Ramovic
Ledamot

Christian Oldenburg
Ledamot

Neuropsykologiska nördluncher!

Inspelning från Karl Olssons föreläsning om beteendebaserad skattning av Intellektuell Funktionsnedsättning (BIF)

Inspelning från Klas Wibergs föreläsning om grad av funktionsnedsättning hos patienter med ADHD och autism

Åhörarkopior från SNPF:s Östras halvdag om långvariga konsekvenser efter hjärnskakning!

Inspelning och åhörarkopior från Jacob Stålhammars webinar ”Precision i neuropsykologi”!

SNPF Östra regionen presenterar höstens föreläsningar!