Sök Stäng

Nyheter

20 oktober, 2017
”Hur ska vi handlägga kognitiv svikt i Sverige 2018?”

Svensk förening för Kognitiv Medicin (SFK) är en akademisk och klinisk kvalitativ oberoende samlad resurs av tvärprofessionella medarbetare. Syftet med föreningen ...

21 september, 2017
Årsmöte 2017!

Föreningens medlemmar kallas härmed till årsmöte i Sveriges Neuropsykologers Förening. Årsmötet kommer som vanligt att hållas i samband med Riksstämman, ...

16 augusti, 2017
Välkommen till SNPFs nya hemsida!

Du har säkert lagt märke till att kommunikationen inom föreningen varit ytterst bristfällig under lång tid. Detta beror på att ...

10 augusti, 2017
Riktlinjer för klinisk neuropsykologisk utredning och behandling

På inrådan av Sveriges Neuropsykologers förenings styrelse har en arbetsgrupp tagit fram riktlinjer för klinisk neuropsykologisk utredning och behandling. Ett ...

10 augusti, 2017
Nordiska mötet 2018!

Hej alla medlemmar! Arbetet med det Nordiska Mötet fortskrider och vi har nu en hemsida med "Save the Dates" och ...

10 augusti, 2017
Federation of the European Societies of Neuropsychology (FESN) 2017!

Holländska neuropsykologiska föreningen kommer tillsammans med Vlaamse Vereniging voor Neuropsychologie (VVNP) och Société de Neuropsychologie de Langue Française (SNLF) att ...