Sök Stäng

Nyheter

9 november, 2017
13th Nordic Meeting in Neuropsychology!

SNPF in cooperation with the Neuropsychological Societies in Denmark, Finland, and Norway are glad to invite you to the beautiful city ...

21 november, 2017
”Sexuality and intimacy following acquired brain injury – implications for treatment and therapy”

Rigshospitalet in Denmark arrange a mini conference on sexuality and intimacy following traumatic brain injury in Copenhagen next year. The ...

Sabina Gusic
15 november, 2017
Referat från Region Södras föreläsning ”Traumatisk stress och dissociativa upplevelser” 2017-10-25

[caption id="attachment_344" align="alignleft" width="300"] Sabina Gušić vid föreläsningen ”Traumatisk stress och dissociativa upplevelser" i Södra regionen.[/caption] Att utreda traumatiserade individer ...

6 november, 2017
Rapport från FESN 6:th scientific meeting i Maastricht, september 2017

När Federation of the European Societies of Neuropsychology, FESN, ( http://www.fesn.eu/ ) hade sitt 6:e vetenskapliga möte var SNPF representerat på ...

29 oktober, 2017
Verksamhetsberättelse från Stipendiefonden 2017!

Verksamhetsberättelse från Stipendiefondens styrelse till Sveriges Neuropsykologers Förenings Riksstyrelse för år 2017. Stipendiefondens verksamhetsberättelse 2017

29 oktober, 2017
Proposition om stadgeändring!

Med anledning av att styrelsen lagt ner tidningen och avser att ersätta den med att den nya hemsidan ska uppdateras ...

29 oktober, 2017
Verksamhetsberättelse 2017!

Denna verksamhetsberättelse för Sveriges Neuropsykologers Förening omfattar verksamhetsåret från årsmötet den 8 november 2016 till årsmötet den 13 november 2017. ...

20 oktober, 2017
”Hur ska vi handlägga kognitiv svikt i Sverige 2018?”

Svensk förening för Kognitiv Medicin (SFK) är en akademisk och klinisk kvalitativ oberoende samlad resurs av tvärprofessionella medarbetare. Syftet med föreningen ...

21 september, 2017
Årsmöte 2017!

Föreningens medlemmar kallas härmed till årsmöte i Sveriges Neuropsykologers Förening. Årsmötet kommer som vanligt att hållas i samband med Riksstämman, ...

16 augusti, 2017
Välkommen till SNPFs nya hemsida!

Du har säkert lagt märke till att kommunikationen inom föreningen varit ytterst bristfällig under lång tid. Detta beror på att ...

10 augusti, 2017
Riktlinjer för klinisk neuropsykologisk utredning och behandling

På inrådan av Sveriges Neuropsykologers förenings styrelse har en arbetsgrupp tagit fram riktlinjer för klinisk neuropsykologisk utredning och behandling. Ett ...

10 augusti, 2017
Nordiska mötet 2018!

Hej alla medlemmar! Arbetet med det Nordiska Mötet fortskrider och vi har nu en hemsida med "Save the Dates" och ...

10 augusti, 2017
Federation of the European Societies of Neuropsychology (FESN) 2017!

Holländska neuropsykologiska föreningen kommer tillsammans med Vlaamse Vereniging voor Neuropsychologie (VVNP) och Société de Neuropsychologie de Langue Française (SNLF) att ...