Arkiv

Åhörarkopior från Riksstämman 2020!

Nu finns åhörarkopior från föreläsningarna på Riksstämman 2020 i Helsingborg att ladda ner! Alla föreläsare har ...
Riksstämman 2020: Spegelneuron – den neurala basen för empati?

Riksstämman 2020: Spegelneuron – den neurala basen för empati?

Spegelneuronens grand old man Giacomo Rizzolatti besökte Sveriges Neuropsykologers Förenings riksstämma för ...
Riksstämman 2020: epiGenetik

Riksstämman 2020: epiGenetik

Keynote lecture: epiGenetik: Ny förståelse för utvecklingssjukdomar i nervsystemet. Hermanson höll ett ...

Föreläsning i samband med Norra regionens årsmöte 2020

Under rubrik ”Förlust av dopamin i den åldrade hjärnan: länkar till kognition, hjärnans struktur och funktion” ...

Uppdatering FESN Scientific School 2020 i Tyskland!

Som vi tidigare har informerat om så arrangerar FESN för fjärde gången en forskarskola! Några uppdateringar ...
Stipendium 2020: Screeningformulär för att upptäcka CVI hos skolbarn

Stipendium 2020: Screeningformulär för att upptäcka CVI hos skolbarn

En stor del av den information vi får av omvärlden är visuell, som viktiga delar av minnen, upplevelser och ...
Stipendium 2020: Neuropsykologisk testning vid vakenoperation av hjärntumör

Stipendium 2020: Neuropsykologisk testning vid vakenoperation av hjärntumör

Varje år drabbas ca 700 personer av tumörtypen gliom. I de flesta fall är neurokirurgi och eventuell efterföljande ...
Stipendium 2020: Utökad långtidsuppföljning av neonatala högriskbarn

Stipendium 2020: Utökad långtidsuppföljning av neonatala högriskbarn

Att födas prematurt och/eller att drabbas av sjukdom i neonatalperioden ökar riskerna för framtida, ofta komplexa, ...

Kallelse till årsmöte 2020!

Nu är det snart dags för årsmöte! Som vanligt kommer föreningens årsmötet ske i samband med årets riksstämma. ...
Stipendium 2020: En värdering av två psykologiska tests känslighet för att mäta ilska och irritabilitet

Stipendium 2020: En värdering av två psykologiska tests känslighet för att mäta ilska och irritabilitet

I klinisk psykologisk verksamhet och forskning bygger ofta slutsatser på självrapporterade data där individers ...

Angelägen enkät om neuropsykiatriska utredningar

SNPF har, i likhet med Psykologförbundet, noterat att utredningar av olika tillstånd, fr a neuropsykiatriska ...
SNPF medlemsbrev #4 2019

SNPF medlemsbrev #4 2019

Kära medlemmar! Vintermörkret har sänkt sig över oss och här i södra delen av landet är det mest dis och regn. ...

SBU: Rehabilitering för vuxna med traumatisk hjärnskada

Nu är SBU:s rapport om  Rehabilitering för vuxna med traumatisk hjärnskada publicerad på SBU:s webbplats.  ...

2019 års stipendiater är utsedda!

Styrelsen för SNPF:s Stipendiefond har beslutat tilldela följande fyra av våra medlemmar stipendier: Emma ...

Öppen föreläsning och disputation i Göteborg

Torsdagen 28/11 kommer Dr Tom Manly att hålla en öppen föreläsning med titeln The Pros and Cons of Consciousness: ...

FESN Scientific School 2020 i Tyskland!

Nu är det dags för fjärde tillfället av FESN Scientific School! Ansökningen till FESN Scientific School är nu ...
Behandlingsstrategier vid ADHD och Autism

Behandlingsstrategier vid ADHD och Autism

Katarina Sörngård, författare till autismhandboken och ADHD-hjälpen, gästade Göteborg i samband med bokmässan. ...
Medlemsbrev #3 2019

Medlemsbrev #3 2019

Kära medlemmar! Det är redan full höst och höstmörkret säker sig sakta men säkert över oss. I föreningen är det ...
Multipel skleros: Kognition, fatigue och psykisk ohälsa – faktorer avgörande för livskvaliteten hos patienter mitt i livet!

Multipel skleros: Kognition, fatigue och psykisk ohälsa – faktorer avgörande för livskvaliteten hos patienter mitt i livet!

Onsdagen den 11 september samlades ett antal nyfikna neuropsykologer i kvarteret Paradis i Lund för att ta del av ...
Riksstämman 2020!

Riksstämman 2020!

Nu är det dags att boka in Riksstämman 2020 i kalendern! Temat är "Hjärnan genom livet", platsen är Helsingborg ...