Sök Stäng

Riktlinjer för klinisk neuropsykologisk utredning och behandling

På inrådan av Sveriges Neuropsykologers Förenings riksstyrelse har en arbetsgrupp tagit fram riktlinjer för klinisk neuropsykologisk utredning och behandling. Ett förslag på riktlinjer presenterades för medlemmar under riksstämman 2016, reviderades därefter och antogs slutligen av riksstyrelsen under mars månad 2017.

Riktlinjerna har till syfte att fungera som ett stöd för neuropsykologer i en yrkesverksamhet men också såsom en information till brukare och beställare av neuropsykologiska tjänster. Vägledningen beskriver grunderna för god yrkesmässig utövning av en neuropsykologisk praktik där ett mål har varit att beskriva en gemensam praxis för svenska neuropsykologer.

Arbetsgruppen har bestått av Stefan Winblad (ordförande), Kristina Hedman (sekreterare), Anna Sara Andersson, Eva Billstedt, Aron Sjöberg och Lena Wenhov.

Riktlinjer för klinisk neuropsykologisk utredning och behandling