Sök Stäng

Riktlinjer för klinisk neuropsykologisk utredning och behandling

På inrådan av Sveriges Neuropsykologers Förenings riksstyrelse har en arbetsgrupp tagit fram riktlinjer för klinisk neuropsykologisk utredning och behandling. Ett förslag på riktlinjer presenterades för medlemmar under riksstämman 2016, reviderades därefter och antogs slutligen av riksstyrelsen under mars månad 2017.

Riktlinjerna har till syfte att fungera som ett stöd för neuropsykologer i en yrkesverksamhet men också såsom en information till brukare och beställare av neuropsykologiska tjänster. Vägledningen beskriver grunderna för god yrkesmässig utövning av en neuropsykologisk praktik där ett mål har varit att beskriva en gemensam praxis för svenska neuropsykologer.

Arbetsgruppen har bestått av Stefan Winblad (ordförande), Kristina Hedman (sekreterare), Anna Sara Andersson, Eva Billstedt, Aron Sjöberg och Lena Wenhov.

Riktlinjer för klinisk neuropsykologisk utredning och behandling
Bilaga 1. Rekommendationer gällande verbal beskrivning av siffermässiga resultat

SNPF har uppmärksammat att det i den kliniska vardagen kan uppstå situationer då psykologer får förfrågningar från olika aktörer om närvaro vid eller inspelning av neuropsykologisk testning, vilket kan vara svårt för den enskilde psykologen att ta ställning till. Svenska riktlinjer för observatör vid neuropsykologisk testning har saknats och därför har SNPF tagit fram riktlinjer för hur vi bör hantera sådana förfrågningar. Riktlinjerna antogs vid styrelsemöte i januari 2019.

Arbetsgruppen har bestått av Nils Malmström (ordförande), Kristina Hedman, Christian Oldenburg och Tomas Alsiö

SNPF Riktlinjer för observatör vid neuropsykologisk testning