Åhörarkopior från Karin Torpadies föreläsning ”Neurotypisk funktionsvariation – om crip-teori och bemötande”!

maj 29, 2023