Sök Stäng

Referat och åhörarkopior från Johanna Månssons föreläsning om barn som föds i neonatala högrisktillstånd

2022-05-04

Endast för medlemmar

Fil. dr Johanna Månsson, verksam som klinisk psykolog och forskare vid Skånes universitetssjukhus samt Lunds universitet höll den 4 maj...