Arkiv

Riksstämman 2023: Jörgen Herlofson – Personcentrerande kliniskt arbete

Riksstämman 2023: Jörgen Herlofson – Personcentrerande kliniskt arbete

Jörgen Herlofson är specialistläkare i psykiatri, leg. psykoterapeut och handledare. Han driver en privat ...
Riksstämman 2023: Mats Lekander – Samverkan mellan hjärnan och immunförsvaret

Riksstämman 2023: Mats Lekander – Samverkan mellan hjärnan och immunförsvaret

Mats Lekander är professor i psykoneuroimmunologi vid Stressforskningsinstitutet på Psykologiska ...
Riksstämman 2023: Måns Gyllenhammar – Utvärdering av psykologisk behandling för personer i tidiga skeden av kognitiv svikt

Riksstämman 2023: Måns Gyllenhammar – Utvärdering av psykologisk behandling för personer i tidiga skeden av kognitiv svikt

Måns Gyllenhammar  är leg. psykolog och doktorand vid institutionen för klinisk geriatrik på Karolinska ...
Riksstämman 2023: Linnea Karlsson – Potentiella trauman hos små barn med autism

Riksstämman 2023: Linnea Karlsson – Potentiella trauman hos små barn med autism

På SNPF:s riksstämma 2023 presenterade tre nya specialister i neuropsykologi sina specialistarbeten, bland ...
Riksstämman 2023: Daniel Berggren – Implementering av ny behandling inom neurorehabilitering

Riksstämman 2023: Daniel Berggren – Implementering av ny behandling inom neurorehabilitering

Daniel Berggren är specialistpsykolog vid Östersunds Rehabcentrum och regional STP-studierektor för Region ...
Riksstämman 2023: Martina Nelson – Neuropsykiatriska tillstånd (NPF) i arbetslivet

Riksstämman 2023: Martina Nelson – Neuropsykiatriska tillstånd (NPF) i arbetslivet

Martina Nelson leg. psykolog, STP-psykolog i neuropsykologi, psykologiskt ledningsansvarig och ...
Riksstämman 2023: John Axelsson – Sömnens roll för kognition och symtom

Riksstämman 2023: John Axelsson – Sömnens roll för kognition och symtom

John Axelsson är professor vid Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet och Klinisk Neurovetenskap, ...
Riksstämman 2023: Kira Armstrong – Feedback That Sticks

Riksstämman 2023: Kira Armstrong – Feedback That Sticks

Kira Armstrong, Ph.D., ABPP-CN, Board Certified in Clinical Neuropsychology, Board Certified Subspecialist in ...
Riksstämman 2023: Colette Smart – Trauma-Informed Practice in Neurorehabilitation

Riksstämman 2023: Colette Smart – Trauma-Informed Practice in Neurorehabilitation

Colette M. Smart, Ph.D., R.Psych., Associate Professor of Psychology, University of Victoria var en keynote ...
Referat och åhörarkopior från Pia Tallbergs föreläsning ”Neuropsykologiska och emotionella funktioner hos barn och unga med ADHD ur ett longitudinellt perspektiv”

Referat och åhörarkopior från Pia Tallbergs föreläsning ”Neuropsykologiska och emotionella funktioner hos barn och unga med ADHD ur ett longitudinellt perspektiv”

Pia Tallberg, psykolog, specialist i neuropsykologi och dr. i medicinsk vetenskap, föreläste om barn och unga med ...
Riksstämman 2022: Psykopaten bortom myten- mätbara personlighetsprofiler och utvecklingsvägar

Riksstämman 2022: Psykopaten bortom myten- mätbara personlighetsprofiler och utvecklingsvägar

Se upp för psykopater på jobbet! Din chef, din sommarflört och till och med ditt djur kan vara psykopat! Vi ...
Riksstämman 2022: Vikten av hur psykologiska begrepp/konstrukt definieras och mäts – exempel från psykopatiområdet

Riksstämman 2022: Vikten av hur psykologiska begrepp/konstrukt definieras och mäts – exempel från psykopatiområdet

Malin Pauli, är leg psykolog, med dr och specialist i klinisk psykologi med inriktning neuropsykolog och var ...
Referat och åhörarkopior från Johanna Månssons föreläsning om barn som föds i neonatala högrisktillstånd

Referat och åhörarkopior från Johanna Månssons föreläsning om barn som föds i neonatala högrisktillstånd

Fil. dr Johanna Månsson, verksam som klinisk psykolog och forskare vid Skånes universitetssjukhus samt Lunds ...
Riksstämman 2022: Autismdiagnosens uppgång – vad är det egentligen som ökar när vi mäter kliniska diagnoser, symtom och dysfunktion?

Riksstämman 2022: Autismdiagnosens uppgång – vad är det egentligen som ökar när vi mäter kliniska diagnoser, symtom och dysfunktion?

NPF-diagnosernas uppgång är ett högaktuellt ämne, bland forskare och kliniker såväl som i samhället allmänt. I ...
Riksstämman 2022: Svag teoretisk begåvning – lättare att mäta än att prata om?

Riksstämman 2022: Svag teoretisk begåvning – lättare att mäta än att prata om?

Svag teoretisk begåvning eller marginell intellektuell funktionsnedsättning? Normalisera eller patologisera? ...

Referat från föreläsning: Nya riktlinjer för utredning av frontotemporal demenssjukdom

Lucie Forester, leg. logoped inom verksamhetsområdet neurologi, rehabiliteringsmedicin, minnessjukdomar och ...