Vårdförlopp kognitiv svikt vid demenssjukdom

sep 8, 2022

Nationellt programområde (NPO) äldres hälsa, och nationell arbetsgrupp (NAG) kognitiv svikt, bjuder in till webbinarium om det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet för kognitiv svikt vid demenssjukdom som publicerades våren 2021. Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård drivs av Sveriges regioner i samverkan.

Vårdförlopp för utredning av kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom publicerades våren 2021. Verksamheter som har arbetat med införandet delger nu sina erfarenheter och lärdomar.

De båda ordförandena i nationell arbetsgrupp kognitiv svikt, Madelene Johanzon och Anne Wissendorff Ekdahl guidar genom vårdförloppets olika delar. Medverkar gör också Frida Nobel från Socialstyrelsen. Hon tydliggör kopplingen till standardiserat insatsförlopp vid demenssjukdom.

Datum: 19 oktober 2022 kl. 12:00-12:45
Plats: Digitalt via Zoom
Kostnad: Gratis
Sista anmälningsdag: 17 oktober 2022

Läs mer och anmäl dig här: https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/omkunskapsstyrning/evenemang/kalenderhandelse/vardforloppkognitivsviktviddemenssjukdom.66594.html

Observera att detta är ett externt evenemang som inte arrangeras av SNPF. Vid frågor kring evenemanget, kontakta arrangören direkt!

Etiketter: skr svf