Sök Stäng

Föreningen

Information om SNPF

Sveriges Neuropsykologers Förening (SNPF) bildades 1989 som en yrkesförening inom Sveriges Psykologförbund och är idag den av de största yrkesföreningarna.

Medlemmarna är psykologer som yrkesmässigt arbetar med, eller intresserar sig för, neuropsykologi. Även andra yrkeskategorier är välkomna som stödmedlemmar i föreningen.

SNPF finns på lokal nivå och är uppdelad i fyra regioner: Norra, Södra, Östra och Västra.

Riksstyrelsen samordnar regionerna och leder föreningens arbete på riksplanet. Riksstyrelsen samarbetar även med de neuropsykologiska föreningarna i övriga nordiska länder.

Föreningen verkar för spridning av aktuell forskning och klinisk erfarenhet inom det neuropsykologiska fältet samt för ett utbyte av kunskap neuropsykologer emellan. Föreningen bevakar och verkar även pådrivande för en utveckling av yrkesområdet. Föreningen har en årlig riksstämma och anordnar seminarier, studiedagar och liknande på olika håll i landet. Med de andra nordiska föreningarna turas vi om att arrangera nordiska konferenser.

Vad innebär medlemskap?

Som medlem i föreningen får du full tillgång till aktuell information och kommande nyhetsbrev genom SNPF:s hemsida. Som medlem får du också inbjudningar till seminarier, föreläsningar och den årliga riksstämman samt rätt att delta på medlemsmöten som föreningen kallar till. Som medlem med fullt medlemskap har du även rösträtt. Om aktiviteterna som du får inbjudan till är belagda med en avgift erhåller du som medlem ett reducerat pris, i vissa fall får medlemmar delta kostnadsfritt.

Du blir också en del av Sveriges största nätverk för neuropsykologi!

Hur blir jag medlem?

Du som är medlem i Sveriges Psykologförbund kan ansöka om fullt medlemskap. Psykologer som ej är medlemmar i Sveriges Psykologförbund samt personer ur andra yrkeskategorier kan ansöka om att bli stödmedlem.

En årlig medlemsavgift tas ut och är beroende på vilken typ av medlemskap du söker. För fullt medlemskap och stödmedlemskap betalar du 400 kr per år. Seniorer och studenter betalar 250 kr per år.

Ansökning om medlemskap sker via hemsidan, här (lägg in länk till medlemsansökan) och du kan fritt välja vilken region du vill tillhöra.

Vad är neuropsykologi?

Neuropsykologin studerar sambandet mellan hjärnans funktioner och beteendet. Man vet numera ganska väl hur en skada i hjärnan kan ta sig uttryck i t.ex. språksvårigheter, minnesproblem eller personlighetsförändringar.

Vissa sjukdomar, t.ex. demens, leder också till förändring och försämring av hjärnans funktioner.

RIKSSTYRELSEN

riksstyrelsen@snpf.se

 

Bengt Persson

Ordförande

ordforande@snpf.se

 

Stefan Winblad

Vice ordförande

 

Katarina Sörngård

Sekreterare

 

Gunilla Carlsson Kendall

Kassör

 

Kristina Hedman

Ordinarie ledamot

 

Aron Sjöberg

Ordinarie ledamot

 

Lina Olsson

Representant för Norra regionen

 

Christian Oldenburg

Representant för Östra regionen

 

Irina Landin

Representant för Södra regionen

 

Maria Wallin

Representant för västra regionen

 

VALBEREDNING

valberedning@snpf.se

Erich Bieber

Representant för Norra regionen

 

Christine Bedinger

Representant för Östra regionen

 

John Olsson Pedersen

Representant för Södra regionen

 

Eva Hallberg

Representant för Västra regionen

 

REVISOR

Vera Denvall

Revisor

 

Roger Carlsson

Revisor

 

STIPENDIEFONDEN

stipendiefonden@snpf.se

Jarl Risberg

Orförande

 

Ingrid van´t Hooft

Sekreterare och mottagare för ansökningar

 

Ingrid Tonning Olsson

Kassör

 

Hans Samuelsson

Ordinarie ledamot

 

Erik Domellöf

Ordinarie ledamot

 

Barry Karlsson

Ordinarie ledamot