Möteshandlingar riksstyrelsen

2023
Protokoll SNPF årsmöte 2023

2022
Protokoll SNPF årsmöte 2022

2021
Protokoll SNPF årsmöte 2021

2020
Protokoll SNPF årsmöte 2020

2019
Protokoll SNPF årsmöte 2019

2018
Inget årsmöte detta år till följd av att Riksstämman flyttades från höst till början av året

2017
Protokoll SNPF årsmöte 2017
Protokoll bilaga 1 SNPF årsmöte 2017
Verksamhetsberättelse Stipendiefonden 2017

2016
Protokoll SNPF årsmöte 2016
Verksamhetsberättelse SNPF 2016

2015
Protokoll SNPF årsmöte 2015
Kallelse SNPF årsmöte 2015

2014
Protokoll SNPF årsmöte 2014
Kallelse SNPF årsmöte 2014
Valberedningens förslag SNPF årsmöte 2014
Proposition förändring av stadgarna Stipendiefonden 2014
Protokoll bilaga 1 SNPF årsmöte 2014
Protokoll bilaga 2 SNPF årsmöte 2014
Protokoll bilaga 3 SNPF årsmöte 2014

2013
Protokoll SNPF årsmöte 2013
Verksamhetsberättelse SNPF 2013
Proposition förändring av stadgarna SNPF 2013
Bilaga 1 Ändringsförslag SNPF 2013
Bilaga 2 Motivering till ändringar SNPF 2013
Bilaga 3 Förslag på slutgiltig stadgetext SNPF 2013

2012
Protokoll SNPF årsmöte 2012
Verksamhetsberättelse SNPF 2012

2011
Protokoll SNPF årsmöte 2011
Verksamhetsberättelse SNPF 2011

2010
Protokoll SNPF årsmöte 2010
Verksamhetsberättelse SNPF 2010

2009
Protokoll SNPF årsmöte 2009
Verksamhetsberättelse SNPF 2009

2008
Protokoll SNPF årsmöte 2008
Verksamhetsberättelse SNPF 2008

2007
Protokoll SNPF årsmöte 2007
Verksamhetsberättelse SNPF 2007

2006
Protokoll SNPF årsmöte 2006
Verksamhetsberättelse SNPF 2006

2005
Protokoll SNPF årsmöte 2005
Verksamhetsberättelse SNPF 2005

2004
Protokoll SNPF årsmöte 2004
Verksamhetsberättelse SNPF 2004

2003
Protokoll SNPF årsmöte 2003
Verksamhetsberättelse SNPF 2003

2002
Verksamhetsberättelse SNPF 2002

2001
Verksamhetsberättelse SNPF 2001

2000
Protokoll SNPF årsmöte 2000
Verksamhetsberättelse SNPF 2000

1999
Verksamhetsberättelse SNPF 1999

1998
Verksamhetsberättelse SNPF 1998

1997
Verksamhetsberättelse SNPF 1997

1996

1995

1994
Verksamhetsberättelse SNPF 1994

1993

1992
Protokoll SNPF årsmöte 1992
Verksamhetsberättelse SNPF 1992

1991
Protokoll SNPF årsmöte 1991
Verksamhetsberättelse SNPF 1991

1990
Protokoll SNPF årsmöte 1990
Verksamhetsberättelse SNPF 1990

1989
Kallelse till bildandet av föreningen 1989
Protokoll konstituerande möte 1989
Protokoll första styrelsemötet 1989
Protokoll SNPF årsmöte 1989
Verksamhetsberättelse SNPF 1989