SNPF vill ha DIN feedback på det kommande vårdförloppet för traumatisk hjärnskada!

jan 11, 2023

SNPF planerar att svara på det nya vårdförloppet och riktlinjerna för traumatisk hjärnskada som ligger ut på remiss till och med tisdag 2023-02-14.

En liten arbetsgrupp bestående av medlemmarna Nils Malmström och Elise Liljekvist har tagit på sig att besvara remissen. Tanken är att försöka ge övergripande feedback och inte fastna i detaljer. Vi har beslutat att granska dokumenten utifrån nyckelorden psykolog/neuropsykolog, kognition, neuropsykologisk screening och utredning, timing och interventioner/behandlingsinsatser.

Vi ser gärna att du som medlem i SNPF, som arbetar med patienter som drabbats av traumatisk hjärnskada, kommer med synpunkter på vårdförloppet och riktlinjerna!

Du hittar vårdförloppet och riktlinjerna här.

Använd stöddokument för insamlande av synpunkter (se länken ovan) och mejla word-dokumentet till antingen nils.malmstrom@regionvasterbotten eller elise.liljekvist@skane.se. Sista dagen att inkomma med synpunkter till oss är onsdag 2023-02-01!

Etiketter: