Sök Stäng

Riksstämman 2021: Gammal Minnesstrategi i ett Nytt Format – Appbaserad minnesträning för att stärka kognitiv hälsa hos äldre

Endast för medlemmar

Petra Sandberg, postdoktor vid Institutionen för strålningsvetenskaper, anknuten som postdoktor till Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB) vid Umeå Universitet föreläste på Neuropsykologernas...