Nyhetsbrev #2 2022

apr 26, 2022

Hej!
Som ni säkert sett har SNPF:s riksstyrelse en delvis ny sammansättning efter årsmötet i februari, och jag har nyss tillträtt som ordförande. Det är ett spännande uppdrag och även om jag suttit med i styrelsen sedan 2013 så är det en hel del nytt att sätta sig in i. Riksstyrelsen i övrigt är stabil, men Erik Blennow Nordström valts in på min post som ordinarie ledamot. Jag vill passa på att tacka SNPF:s förre ordförande Bengt Persson, som under 6 år lett styrelsen och SNPF med stort engagemang och kunnande, och önska honom lycka till framöver.

 

Riksstämman 2022

Den digitala Riksstämman med temat ”den (o)mätbara människan” gick av stapeln i februari. Deltagarantalet var hela 180 personer och vi tackar styrelsen i Västra regionen för en väl genomförd stämma med ett intressant program. Vi ser också fram emot och hoppas på att kunna ses på riktigt vid nästa riksstämma, som arrangeras i Uppsala 2-3 februari 2023 av Östra regionen.

 

SNPF:s föreläsningsprogram

Vi fortsätter att sända föreläsningar digitalt och arbetar för att även kunna erbjuda hybridföreläsningar med möjligheter att delta både på plats och digitalt. Det är våra fyra regioner som arrangerar föreläsningarna, och förutsättningarna för detta ser lite olika ut på olika ställen. Det viktiga är att föreläsningarna kan komma så många som möjligt till godo. Det kommer in önskemål från medlemmar om att programmet ska läggas ut terminsvis. Även om målsättningen är att vi ska kunna informera om kommande evenemang i så god tid som möjligt så är det svårt att få till det i praktiken. Det handlar bland annat om att kontakter med olika föreläsare går i olika takt, om regionernas mötesfrekvens och hur de har möjlighet att hinna med det övriga styrelsearbetet. I sammanhanget är det viktig att nämna att allt arbete i SNPF sker på ideell basis och att det är sådant vi alla gör utöver våra ordinarie arbeten, vilket också begränsar regionernas möjligheter till mer intensivt arbete med att arrangera föreläsningar. För aktuell information om föreläsningar hänvisas till hemsidan www.snpf.se. Programmet uppdateras eftersom.

 

Arbetsgrupper

Den digitala utvecklingen är snabb, så även inom neuropsykologin. Det kommer då och då in frågor från olika håll som rör digital testning, och SNPF har tillsatt en arbetsgrupp som kommer att sätta sig in i vilka olika möjligheter och utmaningar det finns med digital testning. SNPF har också en arbetsgrupp som arbetar med att driva utvecklingen av specialistutbildningen framåt. Det går sakta och är inget arbete vi kan göra själva utan det kräver samarbete med Psykologförbundet, förhoppningen är att en fokuserad arbetsgrupp kan driva frågan lite mer intensivt än om det fördelas över hela styrelsen.

 

Gå in på www.snpf.se för information om vad som är på gång i föreningen, om kommande föreläsningar, sammanfattningar av tidigare föreläsningar, föreläsningsmaterial, vissa inspelade föreläsningar, bokrecensioner etc. Missa inte heller presentationerna av SNPF:s styrelsemedlemmar, vilka ni hittar på hemsidan i form av korta intervjuer. Vi är som tidigare tacksamma för alla bidrag till hemsidan. Har ni tips på spännande avhandlingar, intressant forskning, konferenser och annat, tveka inte att höra av er på info@snpf.se.

 

Hälsningar

Kristina Hedman

Ordförande i Sveriges Neuropsykologers Förening

Etiketter: