Medlemsbrev oktober 2018

okt 24, 2018

Hej!

Det har hänt en hel del sedan förra medlemsbrevet! I detta flaggar vi bl a för riksstudiedagen 2019, årsmötet och motionstiden samt presenterar det som hänt sedan sist.

Riksstudiedagen och årsmötet 2019
I år ersatte ju nordiska mötet Riksstämman som i stället blir en Riksstudiedag i Stockholm den 7 februari 2019. Temat blir Hjärntrötthet, fatigue, utmattning och kronisk trötthet. Tiden är preliminärt 9-16.30 följt av årsmötet kl 17 och festmiddag kl 19. Lokal för riksstudiedagen är Operakällaren. Det fullständiga programmet kommer inom kort. Håll utkik på hemsidan!

Första kallelse till årsmötet 7 februari 2019
Årsmötet kommer att hållas på Operakällaren i Stockholm kl 17.00.

Motioner
För att styrelsen ska hinna behandla eventuella motioner behöver de vara oss tillhanda senast den 7 december 2018. Skicka dem till riksstyrelsen@snpf.se!

Det nordiska mötet
Blev en succé innehållsmässigt fast inte så välbesökt som vi hoppats. Nu finns det en del material på hemsidan. Mer kommer!

Pågående arbeten
Hemsidan uppdateras minst en gång i veckan med nytt innehåll. Arbetet med innehåll och struktur pågår. Arbetsgruppen, bestående av Kristina Hedman, Aron Sjöberg och Anna Awad jobbar intensivt med detta!

Lokalredaktörer Det har varit svårt att hitta lokalredaktörer till hemsidan, fr a i Norra och Östra regionerna. Har du intresse att bevaka eller sprida information om neuropsykologiskt intressanta saker, kontakta Anna Awad, anna.awad@norrbotten.se! Det kan handla om att beskriva forskningsprojekt, intervjua någon som arbetar med något intressant eller annat skrivande som kan intressera medlemmarna.

Specialistutbildningen Som ni vet pågår ett arbete med att förnya innehållet i specialistordningen. Vi driver på bl a för att utbildningen ska innehålla gemensamma kurser, en gemensam kunskapsbas och handledningsmoment. Vi diskuterar också frågan om vidmakthållande av specialistkompetensen, något som kommer att bli obligatoriskt framöver.

Standardisering av beskrivningar av testresultat arbetar en arbetsgrupp bestående av Gunilla Carlsson Kendall, Kristina Hedman och Aron Sjöberg med. Det kommer småningom ett policydokument kring detta, troligen som en bilaga tillRiktlinjer för klinisk neuropsykologisk utredning och behandling” (se hemsidan!).

Samverkan kring nya test Gunilla Carlsson Kendall och Aron Sjöberg har kontakt med Pearson och Hogrefe för framtida samverkan kring testutveckling. Styrelsen vara förmedlande länk till medlemmar som är intresserade av att delta i arbetet med nya test, normeringar osv. Mejla intresse till riksstyrelsen@snpf.se!

Recensioner
Vi har publicerat några recensioner av böcker om neuropsykologi på hemsidan.

Om du känner för att recensera en bok, kontakta Anna Awad på anna.awad@norrbotten.se! Förlagen Natur och kultur och Studentlitteratur tillhandahåller gratis exemplar. Ersättningen för recensionen är att man får behålla boken.

Hoppas du och alla dina nära och kära får en fin höst!

 

 

 

 

 

Bengt Persson
Ordförande SNPF

 

Etiketter: