Sök Stäng

Medlemsbrev #3 2019

Kära medlemmar!

Det är redan full höst och höstmörkret säker sig sakta men säkert över oss. I föreningen är det dock full fart.

Hemsidan

Hemsidan, www.snpf.se kommer framöver att få fler bra funktioner, medlemsdelen kommer att bli innehållsrikare så fort vi fått riktig ordning på medlemsinloggningen.

Specialistordningen

Vi jobbar med specialistordningen tillsammans med Specialistkansliet. Neuropsykologi kommer att bli den första specialiteten som får en mer ordnad studiegång med genomarbetade lärandemål, krav på handledning och, hoppas vi, reellt mentorskap. Vi försöker också trycka på IHPU om specialistkurser, detta har fördröjts genom personalbyte på förbundskansliet.

Mentorer och handledare

Det är brist på mentorer på specialistutbildningen och handledare på specialistarbeten. Har du tid och lust att bidra kan du anmäla dig till oss på info@snpf.se om du kan tänka dig att ingå i en lista på hemsidan.

Nationellt

Vi deltar i Socialstyrelsens arbete med att ta fram en nationell strategi för vård och omsorg vid demenssjukdomar genom Aron Sjöberg. Vi är representerade i Socialstyrelsens arbete med nationella riktlinjer för neuropsykiatriska tillstånd, Npf, av Tomas Larson. Regionerna ordnar intressanta föreläsningar på löpande band.

Webbsändningar

En fråga som funnits med länge är om vi kan ordna med webbsändningar av dessa föreläsningar och vi kommer att testa om det system som Norra regionen använder sedan flera år ger möjlighet till att sända till fler orter, vilket i så fall blir aktuellt under nästa år.

Ekonomi

Tyvärr fick ekonomin en smäll i o m att så få kom till årets Riksstämma, detta kanske för att inbjudan kom ut sent och att Riksstämman bara var en dag även om programmet var intressant och varierat. Som tur är hade vi ett överskott från den Nordiska Mötet som täcker förlusten.

Riksstämman 2020

Jag vill slå ännu ett slag för SNPF:s Riksstämma 2020 i Helsingborg 22 – 24 januari 2020 med temat Hjärnan genom livet. Programmet verkar högintressant och några huvudtalare blir Giacomo Rizzolatti, Barbara Wilson, Edmund Sonuga-Barke, och Lars Nyberg. Workshops den 22 januari ger tillfälle att fördjupa sig i neuropsykologisk rehabilitering, spegelneuronens betydelse, genetik och epigenetik samt longitudinella neuropsykologiska studier. Det preliminära programmet, liksom anmälningssidan, ligger på Riksstämmans hemsida, https://mkon.nu/sveriges_neuropsykologers_forenings_riksstamma_2020. Gå in och titta och anmäl dig innan ”early bird” går ut!

Föreslå föreläsare!

Apropå föreläsningar, har du förslag på föreläsare du vill bjuda in så vi kan göra ett sådant arrangemang, skicka förslaget(n) till info@snpf.se!

Motioner till årsmötet

I samband med Riksstämman har vi som brukligt årsmöte i föreningen. Som medlem har du möjlighet att påverka arbetet i styrelsen genom att skriva motioner. Skicka dem till info@snpf.se senast den 8 december då motionstiden går ut. Styrelsen ska ju ha en chans att titta på dem och behandla dem!

 

Hälsningar:

 

 

 

 

 

 

Bengt Persson

Ordförande i Sveriges Neuropsykologers Förening

Växjö den 21 oktober 2019