Medlemsbrev #2 2019

jun 20, 2019

Växjö den 18 juni 2019

Hej!

Så var det dags för årets andra nyhetsbrev från SNPF!

Midsommar står för dörren och jag hoppas att ni alla får en fin midsommar och en bra sommarledighet.

Hoppas ni som redan fått nedanstående information genom Södras medlemsbrev, hemsidan eller Facebook-grupperna står ut med att jag upprepar informationen om nästa riksstämma.

Riksstämman 2020

SNPF:s Riksstämma 2020 kommer äga rum i Helsingborg 22-24 januari 2020. Årets tema är Hjärnan genom livet, med ett longitudinellt perspektiv på bl.a. normalutveckling, utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar och på förvärvade hjärnskador.

Redan klara huvudtalare är:

 Giacomo Rizzolatti som är känd för upptäckten av spegelneuronerna.

  • Barbara Wilson, världskänd för sitt arbete med neuropsykologisk rehabilitering vid förvärvad hjärnskada.
  • Edmund Sonuga-Barke som forskar om neuropsykologi utifrån ett utvecklingsperspektiv, med fokus på bland annat ADHD.
  • Lars Nyberg, ett av de mest framträdande namnen inom hjärnforskningen i Sverige, kommer bl.a. att presentera fynd från det longitudinella Betula-projektet i Umeå.

Andra områden som kommer att behandlas av inviterade talare är epigenetik, Huntingtons sjukdom, hjärntumörer hos barn samt HBTQ och funktionsvariationer.

Första dagen den 22 januari ägnas åt fyra halvdags-workshops, mot en extra kostnad. De kommer att behandla neuropsykologisk rehabilitering, spegelneuronens betydelse, genetik och epigenetik samt longitudinella neuropsykologiska studier.

Riksstämman 2019

Riksstämman i år var ju en dag, som brukligt efter att föreningen arrangerat ett nordiskt möte. Tyvärr gick riksstämman inte ihop ekonomiskt utan det blev ett underskott. Det är första gången på mycket länge som riksstämman inte har burit sig, tvärtom brukar den generera en vinst till föreningen. Föreningens ekonomi är dock god, och det har varit möjligt att täcka upp förlusten genom det stora överskottet från det Nordiska mötet 2018. Styrelsen har analyserat orsaker och kommer att göra förändringar framöver för att motverka kommande större förluster på riksstämmor.

Specialistordningen

Styrelsen har arbetat mycket med frågan men arbetet med Psykologförbundet har gått trögt vad gäller innehållet, kanske beroende på att de förslag som lagts delvis är en kongressfråga – och kongressen är ju först om ett år. Det senaste budet är att alla nationella föreningar ska fås chansen att ge förslag inom sina områden. En omgöring av Specialistrådet så att det finns representanter för alla specialiteter är på gång inför nästa kongress.

Vi föreslår en mer sammanhållen utbildning där det finns ett gemensamt ”baspaket” av kurser, obligatorisk handledning, att den blivande specialisten ska ha en aktiv mentor och att randning inom närliggande områden blir obligatoriska, väl medvetna om att en del av dessa förslag bygger på att specialistutbildningen blir statlig, något Psykologförbundet strävar efter.

Beskrivning av testresultat i ord

En arbetsgrupp bestående av Kristina Hedman och Aron Sjöberg håller på att arbeta fram en policy kring hur testresultat verbalt bör presenteras som kommer att publiceras på hemsidan när den är antagen av styrelsen.

Material till hemsidan

För att hemsidan ska bli ännu bättre och ständigt aktuell behövs mer material. Du är välkommen med dina bidrag! Det kan handla om en konferens du deltagit i, något projekt du driver (eller är med i), en frågeställning du tycker är intressant, en bokrecension etc. Du väljer själv vad du skriver om! Skicka materialet till Anna Awad (anna.awad@norrbotten.se) som är ansvarig för hemsidan tillsammans med Kristina Hedman och Aron Sjöberg.

Som vi tidigare berättat får vi böcker från förlagen mot att de recenseras på hemsidan. Anna förmedlar böckerna.

Webbsändningar av föreläsningar

Aron Sjöberg och Kristina Hedman har arbetat med frågan under flera år. Det har hittills stupat på att hitta ett acceptabelt system för utsändningar till medlemmarna via hemsidan. Norra sänder ju till några ställen som har samma teknik men vår ambition är ett system som är teknikoberoende där man kan logga in och titta i sin egen dator.

Göran Horneman

SNPFs tidigare ordförande Göran Horneman gick ur tiden i februari. Vi uppmärksammade det med en gåva till Parkinsonfonden och med en minnestext på hemsidan.

 

Än en gång, hoppas alla får en bra sommar och semester!

 

Hälsningar:

 

 

 

 

 

Bengt Persson
Ordförande i Sveriges Neuropsykologers Förening

Etiketter: