Kognitiv screening i primärvården: Intervju med Sara Wallén

sep 11, 2018

Vänster till höger: Alejandra Machado, Sara Wallén, Dafna Rosenblum, Wobbie van der Hurk, Lena Gatenborg

Med anledning av att Lilla Psykologpriset tilldelades Sara Wallén för arbetet med att ta fram ett digitalt instrument för kognitiv undersökning, passade vi på att göra en intervju med henne i samband med Nordic Meeting in neuropsychology i Stockholm. Vi träffades under en lunch, men lunchrasten visade sig vara alldeles för kort. Sara var noga med att betona lagarbetet bakom applikationen och intervjuades tillsammans med kollegan Alejandra Machado. Det gavs även tillfälle till demonstration av minnesmodulen. Minnemera som applikationen heter är utvecklad för surfplatta av lite större sort. Den består av datoriserade varianter av välkända test, men utförandet liknar det traditionella. Det är tydligt att de digitala testerna har tagit ett tekniksprång i förhållande till datoriserade test jag stött på tidigare. Syftet är främst primärvård och motsvarande sjukvård där kognitiva svårigheter kan uppmärksammas tidigt och där det saknas neuropsykologer.

Minnemera erbjuder varierande moduler för kognitiv screening. De är baserade på välkända neuropsykologiska test och har visat sig vara känsliga för neurodegenerativa sjukdomar och psykiatriska störningar. Testerna täcker dimensioner av kognition uppdelade i: Uppmärksamhet, processhastighet, exekutiv funktion, minne och visuospatial konstruktion. Sammantaget är avsikten med verktyget att ge vården snabbt och pålitligt stöd för kognitiv svikt som kan stödja tidig diagnos, prognos och förebygga patologiskt åldrande.

Versionerna är anpassade och ibland nyutvecklade, men det går att känna igen Corsi block, Rey AVLT, kuben, PASAT, Stroop, TMT A och B samt en nedkortad Boston naming test. Det fungerar väldigt väl att göra testerna på skärm. De skillnader som finns kräver ändå ny normering. Normeringsarbetet pågår och när det är klart kommer det finnas normer från 16 till 80 år uppdelat i tioårsintervall. Konstruktörerna har varit noggranna med att inte blanda sig i forskningsstudierna. Testerna är självinstruerande, men assistans av någon med hygglig förståelse för arbete med test behövs. Beroende på patientens kognitiva nivå kan det behövas stödjande instruktioner. Behovet av ett lättillgängligt test i andra kliniska miljöer än där det finns neuropsykologer är uppenbart. Störst är behovet av kognitiv testning vid MCI-stadiet (Mild Cognitive Impairment), men även vid endast subjektivt upplevda svårigheter och vid arbete med demenssjukdomar. Här sammanfaller ambitionen, pedagogiken och delvis testinnehåll med Kognitiva Screeningbatteriet (KSB). KSB har beskrivits som lite komplicerat att tolka och har mötts med motstånd i kliniska miljöer där Mini Mental State Examination (MMSE) kanske är enda test. Minnemera uppfattas som ungefär lika krävande att tolka då det krävs förståelse för att kognitiva domäner kan ha olika mått. Det är däremot självrättande och självnormerande med ett viktat mått per domän. Utförandet är interaktivt och uppfattas som lätt att starta med för någon som är van vid MMSE. Balansen mellan känslighet och begriplighet kräver ändå viss svårighetsgrad som med svårare svikt kan ge tröskeleffekt. MMSE-poäng på 24 eller mer rekommenderas för att nå den målgrupp som avses.

Det smidiga formatet ger en mängd tillämpningsområden även då det av andra skäl är svårt att genomföra neuropsykologisk utredning. Testet kan i princip genomföras bedside vilket ger möjlighet att testa helt andra numerärer; att testa en hel grupp inom en mottagning eller avdelning med rimlig resursåtgång blir helt plötsligt möjligt. Intervjun har väckt intresse för Minnemera och jag kommer följa hur den utvecklas och dess kommersiella lansering. Intervjun och demonstrationen, jag klarade ordminneslistan alldeles utmärkt. Vi måste pröva den i min egen verksamhet. Sara själv framstår som en värdig pristagare och utan att känna till andra nominerade får juryn anses ha gjort ett bra val. Den individuella prestationen tonas ner och gruppen bakom lyfts. Fokus för intervjun hamnar helt på produkten och dess användningsområden med en entusiasm som smittar.

 

Tomas Alsiö
Leg. psykolog
Lokalredaktör SNPF Västra regionen

Etiketter: