”Hur ska vi handlägga kognitiv svikt i Sverige 2018?”

okt 20, 2017

Svensk förening för Kognitiv Medicin (SFK) är en akademisk och klinisk kvalitativ oberoende samlad resurs av tvärprofessionella medarbetare. Syftet med föreningen är att främja kommunikation, utbildning och forskning inom området kognitiv medicin.

Den 30 november är det dags för Svensk förening för kognitiv medicins femte konferens som denna gång handlar om hur vi handlägger kognitiv svikt i allmänhet och misstänkt demens i synnerhet. Den vänder sig till alla som arbetar på specialistmottagningar runtom i Sverige med utredning av kognition och demens och syftar till diskutera hur vi gör idag runtom i Sverige och hur vi vill ha det framöver.

Ta chansen att träffa kollegor från runtom i Sverige som arbetar med denna typ av frågeställningar, diskutera praktiska frågor, delta i workshop och lyssna på en spännande inspirationsföreläsning!

Datum: Torsdag 2017-11-30 kl. 09:00-17:00

Plats: Svea Konferens & Matsal, Holländargatan 10, Stockholm (karta).

För mer information och anmälan: http://kognitivmedicin.se/.

Etiketter: