Bokrecension: The idea of the Brain – sätter sprätt på de grå cellerna

mar 4, 2021

Jag läser just den här fantastiska boken The Idea of the Brain av Matthew Cobb, som med ett hissnande historiskt perspektiv sätter in dagens spjutspetsforskning i ett sammanhang. Detta genom att sätta ihop en rad lösa kunskapsfragment i ett nytt ljus och med denna genomlysning anar vi att vi med dagens kunskapsnivå bara ser konturer och att vi egentligen bara har vag uppfattning hur hjärnan egentligen fungerar.

Matthew Cobb gör en exposé över hur uppfattningen och teorierna om hjärnan har utvecklats genom århundradena. Och vilka metaforer som använts och som ofta kopplats till sin tids mest avancerade teknik: typ eld och vatten och ångmaskiner, hydraler och telegrafer; till idag när hjärnan ofta jämförs med superdatorer eller tvärtom. Och hur Cobb i varje sammanhang uppdaterar dåtidens syn och sin tids rationalitet och relativa irrationalitet på lokalisationsteorier, medvetande, minnesteorier och kvantbiologi. Snyggt och riktigt bra skrivet, som ger en slags sammanfattande förståelse över kunskapshorisonten idag.

Boken är uppdelad i tre större avsnitt: The Past, The Present och The Future. I avsnittet ”The Past” återfinns tidigare förklaringsmodeller men hela tiden kopplat till vår tids förklaringsmodeller och hur dessa gamla modeller inte sällan envist hänger kvar även i modern tid. I avsnittet ”The Present” beskriver Cobb till exempel hur de nuvarande minnesmodeller och teorierna funkar, hur kunskapen av ”neurala kretsar” har en begränsad förklaringsmöjlighet och som både liknar och särskiljer från digitala modeller à la datorer med dess hittillsvarande digitala kretsar och matematiska modeller.

Han beskriver aktionspotentialen, de kemiska grunderna för neurala fenomen. Han beskriver kontrasterna mellan lokalisationsteorier och globalistteorier och därmed hur vår tids helhetsivrare arbetar med sina metaforer som om dessa vore dagsens sanning – inget ont sagt (vi vill alla väl och förstå helheter!). Till exempel gör han rent hus med MacLeans metafor om reptilhjärnan som snarare borde karakteriseras som ”neuromtyhology” (enligt ref av Ray Guillery). Cobb´s text knackas ibland fram på ett keyboard med vassa anslag!

Ett långt avsnitt hur fMRI kan vara vilseledande med risk att vara övervärderade eftersom även här finns staplar av nybakade metaforer som kanske är omoderna innan de ens hunnit lämna labbet – eller hur forskarna skruvar på de T1- och T2-viktade sensitivitetsskruvarna för att oavsiktligt passa prediktionerna.

Present-avsnittet avslutas med ett långt superintressant neurofilosofiskt kapitel om Consciousness; allt är vad jag förstår inte helt uppdaterat, men t ex saknas Daniel Dennetts ytterligare uppdaterade kritik av Crick’s och Koch’s medvetandefilosofi – men diskussionen är där och fylld till bredden av intressanta ingångar och om medvetandet gränser och om kvantbiologi där Roger Penrose förstås referas, men också hur det kvantbegreppet implicit letar sig in neuropsykologiskt via Gazzaniga & Co – det är kort, intressant och metaforiskt kärnfyllt!

I det sista kortare avsnittet ”The Future” spanar han varthän neurovetenskapen skenar iväg och vilka nya metaforer och tekniker som kan tänkas bidra till utveckling och förståelse. ”The Future” är det kortaste och jag tror Cobb har vinnlagt sig att inte bli alltför spekulativ, men jag saknar ändå en del av visionerna från t ex Max Tegmark (läs Life 3.0) och Nick Boströms resonemang om transhumanism. Även om dessa inte direkt handlar om hjärnan så tangerar detta medvetandes och neurovetenskapens utposter och om självmedvetande ”singulariteter”, självlärande robotar och ” just den ”maskin-människa” diskussion som Cobb ändå ger sig in i. Men det riskerar bli många nya metaforer som är än mer spekulativa, och kanske gör han helt rätt i att begränsa sig en aning… han vurmar ändå för fakta och kunskap och empiri – i den mån man nu kan lita på detta när begrepp snurrar runt och bara tautologiskt bekräftar sig själva.

Matthew Cobb´s bok sätter sprätt på de grå cellerna och uppdaterar gamla förutfattade slutsatser.

Barry Karlsson, leg. psykolog, specialist i neuropsykologi

Cobb, M. (2020). The Idea of the Brain – a history. Profile Books

Etiketter: bokrecension