Petra Sandberg

Gammal Minnesstrategi i ett Nytt Format – Appbaserad Minnesträning för att Stärka Kognitiv Hälsa hos Äldre

Petra Sandberg, Ph.D.

Postdoktor vid Institutionen för strålningsvetenskaper, Anknuten som postdoktor till Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB), Umeå Universitet, Sverige.

ABSTRAKT

Hur stödjer man bäst en sviktande minnesförmåga och i förlängningen självständig­het och kognitiv hälsa högre upp i åldrarna? Ett potentiellt svar är genom strukturerad träning. I vår forskargrupp undersöker vi effekter av minnesträning hos äldre med hjälp av en app för smarta telefoner. I appen får deltagare lära sig strategier som används av minnesatleter för att minnas oerhört stora mängder information. Minnesteknikerna går ut på att omvandla och strukturera det man ska komma ihåg till sådant som är lätt att se och placera rumsligt för sitt inre öga. Appformatet gör att träningen kan levereras direkt till de som behöver den, och träningen kan utföras var som helst och individanpassas med avseende på dos och svårighetsnivå. Förhoppningen i det långa loppet är att appen kan utgöra ett verktyg inom forskning såväl som klinisk verksamhet.