Johan Eriksson

Hur funktionell hjärnavbildning kan användas för att belysa ett ”inre liv” hos icke-responsiva patienter.

Johan Eriksson

Universitetslektor vid Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB) på Umeå Universitet, Sverige

ABSTRAKT

Svåra medvetandestörningar, inklusive vegetativa tillstånd (icke-responsivt vakenhetssyndrom), är svåra att diagnostisera vilket ibland leder till att patienter som har förmåga till medvetna upplevelser och tankar behandlas som om de inte hade denna förmåga. Funktionell hjärnavbildning har använts för att belysa vilka patienter som kan ha medvetna upplevelser trots att de inte kan kommunicera genom observerbara beteenden, och kan till och med användas för enkel kommunikation. Jag kommer att beskriva denna teknik, samt hur vår egen forskning på relationen mellan ”medvetandegrad” och medvetna upplevelser kan komma att påverka den fortsatta utvecklingen av tekniken.