Sveriges Psykologförbund presenterar Psykologikonferensen 2019!

feb 6, 2019

IHPU and Sveriges Psykologförbund presenterar Psykologikonferensen 2019!

Psykologikonferensen 2019

Nya utmaningar kräver ny kunskap

Världen förändras ständigt, liksom människorna i den. Nu ställs vi inför nya utmaningar. Ökade produktionskrav, brist på nya medarbetare, mer komplicerade ärenden, nya etiska frågeställningar och nya evidensbaserade metoder att ta hänsyn till. Hur hanterar vi relationen mellan anpassning och följsamhet? Sambandet mellan etik, evidens och praktik har förmodligen aldrig varit viktigare.
Evidens och etik i praktiken

På Psykologikonferensen 2019 har vi valt evidens och etik i praktiken som övergripande tema. Ett tema som inte bara ligger till grund för Sveriges största mötesplats för dig som studerar, forskar och praktiserar psykologi, utan också som förutsättning för hela yrket. Kombinationen evidens, etik och praktik är helt grundläggande för våra möten med individer, familjer, grupper och organisationer. Dessutom behöver vi vara medvetna om hur våra egna egenskaper, värderingar och sammanhang interagerar med klientens.


Brett programinnehåll

Under konferensen har du möjlighet att välja mellan över 60 olika programpunkter i form av föreläsningar, workshops och vetenskapliga symposium inom olika ämnesområden. Vare sig du studerar, forskar eller arbetar som psykolog kommer du att kunna fylla dina dagar med intressant och relevant innehåll. Vi publicerar löpande ny information om programinnehåll.
Key-notes

Ulrica von Thiele Schwarz, Emily Holmes, Deniz S. Ones, Mats Alvesson och Stephen Palmer.

 

Läs mer på https://www.psykologikonferensen.se!

Etiketter: