Sveriges Neuropsykologers Förenings Stipendiefond 2024 års stipendier utlyses!

okt 28, 2023

Sveriges Neuropsykologers Förenings Stipendiefond öppnar för årets ansökningar! 2024 års stipendier utlyses!

Ansökningsperiod 2023-10-27 t.o.m. 2023-12-10 kl 24:00.

Sveriges Neuropsykologers Stipendiefonds ändamål är att främja kunskapsutveckling inom det neuropsykologiska fältet. Fonden kan exempelvis bevilja anslag till forsknings- och kliniska utvecklingsprojekt, även resor av betydelse inom ett projekt, eller bidrag till inbjudan av utländska föreläsare, eller projekt/organisationsförändringar som visar särskilt nytänkande inom det neuropsykologiska fältet kan beviljas.

Med hänvisning till fondens avkastnings- och ränteutveckling avgörs stipendiebelopp av styrelsen löpande från år till år, men är vanligtvis mellan 5.000:- och 30.000:-. Stipendiet är personligt och befriat från skatt och arbetsgivaravgifter; beloppet insättes på sökandes privata bankkonto. Huvudsökande ska varit medlem i Sveriges Neuropsykologers Förening (SNPF) under minst tre löpande år. Endast ordinarie medlem kan ansöka om ett stipendium. Den som erhåller stipendium förbinder sig att till stipendiefondens styrelse senast sex månader efter avslutat projekt inlämna en kortfattad redogörelse för publicering på föreningens hemsida, https://snpf.se/.

I den händelse att ett stipendium utmynnar i en vetenskaplig rapport eller annan publikation skall SNPF nämnas som bidragsgivare. Om stipendiet av något skäl inte kan användas till avsett projekt/ändamål skall medlen oavkortat återsändas till stipendiefonden. Formellt ansökningsformulär ska användas: Ansökningsformulär SNPF Stipendiefond

Ansökan insändes inom ansökningstiden och senast kl 24:00 den 10 december 2023, dels per epost till stipendiefonden@snpf.se signerat med ”Stipendieansökan 2024”, dels per brevpost till fondens sekreterare: Peter Jacobsson, Havsbadsvägen 8, 439 54 Åsa.

Ansökningarna kommer att prövas av fondstyrelsens ledamöter: Barry Karlsson, ordförande; Peter Jacobsson, sekreterare; Catherine Aaro Jonsson, ledamot; Eva Billstedt, ledamot; Hans Samuelsson, ledamot. Fondstyrelsen förbehåller sig rätten att inte pröva ofullständiga eller otydliga ansökningar.

Utdelning av stipendiemedel äger rum i samband med SNPFs Riksstämma i Lund den 8-9 februari 2024.

I övrigt se blanketten ”Allmänna riktlinjer för ansökan till SNPF:s Stipendiefond”: Allmänna riktlinjer för ansökan till SNPFs Stipendiefond

Välkommen med din ansökan!

Barry Karlsson
Ordförande SNPF:s Stipendiefond

Etiketter: stipendiefonden