Stipendium 2021: Covid-19 i det centrala nervsystemet

feb 9, 2021

Fredrik Öhman psykolog på Minnesmottagningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och doktorand vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs Universitet är en av två som tilldelats stipendium ur SNPF:s stipendiefond 2021. Här berättar han om sitt forskningsprojekt: Covid-19 i det centrala nervsystemet.

Sjukdomsbilden som SARS-CoV-2 ger upphov till kallas coronavirus disease (covid-19). Symtom från luftvägarna är vanligast med det är inte heller ovanligt med neurologiska komplikationer som tyder på engagemang av både det perifera nervsystemet och det centrala nervsystemet. De vanligaste rapporterade neurologiska symtomen är huvudvärk, smak- och luktförändringar samt varierande grad av omtöckning eller konfusion har rapporterats. Det förekommer också frekventa rapporter om långa konvalescentperioder med kognitiv påverkan i vissa fall hos individer som drabbats av covid-19. Detta gäller även de som haft lindriga symtom av covid-19 som inte krävt sjukhusvård.

Patogenesen till den neurologiska påverkan av covid-19 är okänd och om SARS-CoV-2 direkt kan infektera nervceller eller inte är oklart. Det är inte heller känt om det förekommer neurologiska följder på lång sikt. Andra virus som herpes-simplex virus, varicella-zoster virus och tick-borne encephalitis kan ge upphov till neurologiska följder lång tid efter sjukdomsdebut, ibland upp till flera år vilket ofta även innefattar påverkan på kognitionen.

Syftet med det här projektet att studera SARS-CoV-2 i relation till neurologiska, kognitiva och psykiatriska följder. Vi vill också utforska relationen mellan dessa och till koncentrationer av olika biomarkörer och fynd vid hjärnavbildning. Förhoppningen är att studien kommer öka grundkunskapen om SARS-CoV-2 och komplikationer orsakat av detta virus.

Deltagarnas kognitiva funktion kommer att undersökas med hjälp av standardiserade och väletablerade neuropsykologiska tester som rekommenderats av Sveriges Neuropsykologers Förening för patienter som drabbats av covid-19. Psykometriska instrument kommer att användas för att kartlägga mentala symtom som kan förekomma efter covid-19. För att undersöka potentiell neurologisk skada undersöks biomarkörer i ryggvätska och blod. Deltagarna kommer att erbjudas undersökning via positronemissionstomografi (PET) och funktionell magnetresonanstomografi (MR).

Handledare till Fredrik Öhman är Michael Schöll, docent och universitetslektor. Projektet är ett samarbete mellan Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs Universitet och Infektionskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Forskare på Infektionskliniken är Magnus Gisslén, Aylin Yilmaz, Anna Grahn och Marie Studahl.

För medlemmar i SNPF: Sveriges Neuropsykologers Förenings rekommendationer förslag på neuropsykologiskt testbatteri vid tidig screening vid svår Covid-19

https://snpf.se/covid-19-forslag-pa-neuropsykologiskt-testbatteri/

Etiketter: