Stipendiat 2017: Johanna Philipson

dec 26, 2017

Johanna Philipson, leg. psykolog och specialistpsykolog i neuropsykologi, tilldelades ett av föreningens stipendium 2017 för sitt arbete med Deep Brain Stimulation (DBS). Nedan följer hennes egen sammanfattning av projektet:

Neuropsykologiska effekter av Deep Brain Stimulation i zona incerta hos patienter med Parkinsons sjukdom och essentiell tremor

Mitt avhandlingsprojekt fokuserar på neuropsykologiska/kognitiva effekter av Deep Brain Stimulation (DBS) i Zona Incerta hos patienter med Parkinsons sjukdom och Essentiell tremor. I år tilldelades jag ett stipendium av Sveriges Neuropsykologers Förening, vilket möjliggör att jag kan under en kortare tid fokusera extra på min forskning. Detta är jag såklart mycket tacksam och glad över! Jag blev ombedd att beskriva mitt forskningsområde lite kort, och nedan följer en sammanfattning av vad jag planerar för mitt avhandlingsarbete, men först en kort beskrivning av vad DBS är.

Startpunkten för den moderna historien om Deep Brain Stimulation (DBS) brukar hänvisas till en artikel av Benabid et al (1987), även om den stereotaktiska funktionella neurokirurgin med lesioner introducerades redan 1947 (Spiegel et al., 1947). Allt sedan den mer nutida formen av DBS introducerades för snart 30 år sedan, har intresset för tekniken stadigt ökat. Väldigt kortfattat innebär DBS att elektroder implanteras i specifika kärnor/målområden i hjärnans djupare delar, vilka sedan kopplas till en neurostimulator (kan liknas vid en pacemaker) som genererar elektriska impulser. Stimulatorn implanteras under huden i bröstet där den producerar elektriska impulser som levereras via en kabel till elektroden belägen i det utvalda området i hjärnan.

När det gäller kognitiva effekter av DBS har detta studerats tämligen väl när det gäller DBS för Parkinsons sjukdom, där målområdet som ofta väljs är subthalamiska kärnan (STN). De mest vanligt förekommande neuropsykologiska/kognitiva effekterna är olika aspekter av exekutiv funktion och framför allt verbalt flöde (Jahanshahi et al. 2000). Det har även föreslagits att området är viktigt när det gäller inhibition och responskontroll samt impulsivitet (Jahanshahi, 2015). Vid Essentiell tremor har tidigare studier visat på liknande resultat vid DBS i VIM (ventral intermediate nucleus of the thalamus), se exempelvis Tröster et al., (1999) och Fields et al., (2003). Såväl Parkinsons sjukdom som Essentiell tremor verkar involvera ett tremornätverk som ofta benämns ”the cerebellothalamocortical pathway”. En central del i detta nätverk misstänks vara Zona Incerta.

Zona incerta beskrevs första gången av August Forel år 1877 och hans beskrivning har sedan dess ofta citerats som ”region of which nothing certain can be said”. Lokalisationen av denna struktur framgår av bilden nedan. Zona Incerta återfinns alltså medialt om Internal Capsule och ventralt om Thalamus och är mer av en fiberbunt än en kärna. Strukturen har förbindelser med i stort sett alla delar av nervsystemet.

Vilka funktioner denna struktur har är till stora delar okänt även idag. Några av dess funktioner tycks vara kontroll av interna organ, påverka aspekter av vakenhet, uppmärksamhet samt att upprätthålla kroppshållning och rörelser.

I en artikel från 2014 sammanfattar Kita et al (2014) följande:

…“because of the structure’s extensive overlap of different functional zones and extensive local collateral connections, an activation of only motor related circuits by DBS is not possible.”

Detta påstående gör att behandling med DBS i detta område blir mycket intressant ur mitt perspektiv som neuropsykolog. I dagsläget finns inga studier som fokuserat på neuropsykologiska effekter av DBS i just Zona Incerta. Det huvudsakliga syftet med avhandlingsarbetet är därför att öka vår förståelse av kognitiva och neuropsykologiska effekter relaterade till Parkinsons sjukdom och Essentiell tremor efter DBS med Zona Incerta som målområde. Kognitiva effekter vid Essentiell tremor är ett relativt nytt område för forskning och när det gäller kombinationen med DBS och Zona Incerta är det i princip obefintligt. Av den anledningen har projektet potential att addera värdefull kunskap kring, inte bara effekterna av DBS i Zona Incerta, men också till att förstå de neuronala nätverk som är involverade i motorik och högre kognitiva processer.

 

Johanna Philipson

Leg. psykolog, specialistpsykolog i neuropsykologi
Neurologiska kliniken, Umeå Universitetssjukhus

 

Referenser:

Benabid, A.L., Pollak, P., Louveau, A., Henry, S., de Rougemont, J. (1987) Combined (thalamotomy and stimulation) stereotactic surgery of the VIM thalamic nucleus for bilateral Parkinson´s disease. Applied Neurophysiology, 50: 344-346.

Fields, J.A., Tröster, A.I., Woods, S.P., Higginson, C.I., Wilkinson, S.B., Lyons, K.E., Koller, W.C., Pahwa, R. (2003) Neuropsychological and quality of life outcomes 12 months after un ilateral thalamic stimulation for essential tremor. Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry, 74: 305-311.

Forel, A. (1877). Untersuchungen über die Haubtregion und ihre oberen Verknüpfungen im Gehirn des Menschen und einiger Säugethiere, mit Beiträgen zu den Methoden der Gehirnuntersuchung. Archiv für Psychiatrie und Nervenkrankheiten, 7(3):393-495.

Jahanshahi, M.., Ardouin, C.M.A., Brown, R.G., Rothwell, J.C., Obeso, J., Albanese, A., Rodriguez-Oroz, M.C., Moro, E., Benabid, A.L., Pollak, P., Limousin-Dowsey, P. (2000) The impact of deep brain stimulation on executive function in Parkinson’s disease. Brain, 123:1142-1154.

Jahanshahi, M., Obeso, I., Baunez, C., Alegre, M., Krack, P. (2015) Parkinson’s disease, the subthalamic nucleus, inhibition and impulsivity. Movement Disorders, 30(2):128-140.

Kita, T., Osten, P., Kita, H. (2014). Rat subthalamic nucleus and zona incerta share extensively overlapped representations of cortical functional territories. The Journal of Comparative Neurology, 522:4043-4056.

Spiegel, E.A., Wycis, H.T., Marks, M., Lee, A.S. (1947) Stereotaxic apparatus for operations on the human brain. Science.106:349-350.

Tröster, A.I., Fields, J.A., Pahwa, R., Wilkinson, S.B., Straits-Tröster, K.A., Lyons, K., Kieltyka, J., Koller, W.C. (1999) Neuropsychological and quality of life outcome after thalamic stimulations for essential tremor. Neurology. 53(8): 1774-1780.

Etiketter: DBS