Sök Stäng

Södra regionen

Den södra regionen av SNPF omfattar medlemmar boende/verksamma region Skåne, Blekinge, Småland och Öland samt om så önskas även medlemmar från angränsande områden.

Södra regionens styrelse: sodra@snpf.se

Erik Blennow Nordstöm
Ordförande

Melania Tuna
Vice ordförande och sekreterare

Christina Jacobsson
Kassör

Anna Claesson
Ordinarie ledamot och lokalredaktör

Jarl Risberg
Ordinarie ledamot

Jenny Edbladh
Ordinarie ledamot

Jeanette Mauritzson
 Ordinarie ledamot

Elisabeth Reinholdz-Andersson
Valberedning

Årsmöteshandlingar