Standardiserad och träffsäker triagering – en förutsättning för kortare väntetider på BUP

mar 20, 2018

Onsdagen den 28 februari samlades en skara medlemmar i SNPF Södra för att innan regionens årsmöte höra Markus Andersson tala om arbetet med diagnostik och screening inom Barn- och ungdomspsykiatrin. Markus är leg. psykolog, leg. psykoterapeut, forskare vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet och även verksam inom BUP i Region Halland.

Föreläsningen bjöd på en gedigen genomgång av Markus Anderssons doktorandprojekt, samt en inblick i det kliniska arbetet i BUP Halland. Användandet av en strukturerad telefonintervju med föräldrarna, BCFPI (Brief Child and Family Phone Interview), som första screening när nya patienter kallas till BUP gör att de redan vid första besöket kan komma till rätt behandlare med rätt expertis. Exempelvis kan man redan här fånga upp misstanke om okomplicerad ADHD utan samsjuklighet. Diagnostik och insatser för detta kan snabbt komma till stånd -något som efterfrågas stort i många delar av landet där väntetiderna för neuropsykiatrisk utredning är långa.

Behovet som lett fram till forskningsprojektet är att triagering och screening länge varit baserat på otillräckligt underlag och inte heller standardiserat – alltså med utrymme för godtycklighet. Andersson och hans kollegor önskade förbättra och effektivisera diagnostiska bedömningar genom att göra en mer effektiv och träffsäker triagering. Man provade telefonintervjun BCFPI (som redan idag är det mest använda screeninginstrumentet vid första kontakt med BUP). Intervjun visade sig bra på att identifiera olika psykiatriska tillstånd och uppskattades av både bedömare och föräldrar. Nu är planen att implementera användandet av denna i primärvård och BUP.

De områden där triagering med BCFPI kan göra mest nytta är vid lindrig ADHD, ADHD utan komplex samsjuklighet eller vid samtidig misstanke om intellektuell funktionsnedsättning. Dessa fall har ”korkat igen” BUP och skapat långa köer, fastän de hade kunnat utredas på ett enkelt och smidigt sätt – med rätt förarbete vid ett besök. Detta förutsätter en screening med BCFPI som bedöms av en erfaren sjuksköterska, samt att material från skolan fylls i och skickas in inför utredningen. 98 % av dessa barn behöver endast ett besök för att för uppdraget specialutbildade diagnostiker ska kunna ställa eller avfärda diagnos och behandling ska erbjudas. En nyckel här är att var och en gör sin sak: skolan bidrar med information och BUP utreder, menar Andersson.

Visst har kritik uppkommit: exempelvis att utredningsprocessen går för fort. Det finns en norm om att omfattande utredningar, som inkluderar tester ska vara mer träffsäkra. Testningar, menar Andersson, ger en känsla av vetenskaplighet även om de ofta inte är nödvändiga för diagnostiken. Det är däremot en standardiserad screening och att hamna hos behandlare med rätt kompetens snarast möjligt!

 

Anna Claesson, leg psykolog

SNPF Södra

 

Etiketter: