SNPFs verksamhetsberättelse för 2022

jan 18, 2023

Välkomna att ta del av SNPFs verksamhetsberättelse för 2022.

SNPF verksamhetsberättelse 2022

Årsmötet äger rum torsdag 2 februari i Uppsala, på Uppsala Konsert & Kongress.

 

Kristina Hedman, ordförande i SNPF.

Etiketter: