SNPF Nyhetsbrev #1 2022

jan 4, 2022

Här kommer årets första nyhetsbrev från SNPF: 

Riksstämman 2022

Den digitala Riksstämman den 10 – 11 februari har temat ”Den (o)mätbara människan”. Programmet är verkligen spännande med godbitar för alla.

Mycket handlar på olika sätt om bedömning och testning samt diagnostisering:

i vad mån vi kan lita på våra resultat och hur vi förhåller oss till testernas validitet och reliabilitet, kort sagt; mäter frågeformulären och testen det de avser mäta?; malingering, alltså testpersoner som (försöker) lura testen; individualisering och validering av testning; kulturens inverkan, etniska och demografiska aspekter på testningen.

Annat handlar om vad det egentligen är vi försöker bedöma, patienternas lidande och dysfunktion; diagnoserna genom historien; autismdiagnosens ökning i nutid; validiteten på diagnoser; vad står diagnoserna för egentligen; nya sätt att se på diagnoser.

Det finns annat gott också men hoppas att detta väcker aptiten.

Billigt blir det också, inga resor och annan tidsspillan.

De av er som var med på Riksstämman 2021 minns att det fungerade över förväntan och så kommer det säkert att bli även nu i februari! Även om det hade varit mycket roligare att ses irl!

 

Gå in på www.snpf.se och klicka på bannern med riksstämman, se programmet i sin helhet och anmäl dig!

 

Slutligen önskar jag dig en riktigt

GOD FORTSÄTTNING på det nya året!

Hälsningar:

 

 

 

 

 

 

Bengt Persson

Ordförande i Sveriges Neuropsykologers Förening

Etiketter: