SNPF Norra: Föreläsningsförmiddag inför årsmötet!

feb 5, 2019

På sedvanligt vis inbjöd SNPF Norra regionen till en föreläsning i samband med att årsmötet hölls, i år på Umeå universitet. Under förmiddagen hölls en föreläsningsserie med presentationer för att ge inblick i delar av de forskningsområden Institutionen för psykologi arbetar med.

 

Först ut var docent och universitetslektor Linus Andersson, med föreläsningen ”Miljöintoleranser – varför blir vissa sjuka av dagens lukter och ljud?”.

 

Därefter presenterade PhD och universitetslektor Carola Wiklund-Hörnqvist sitt forskningsområde i form av en föreläsning med titeln ”Testbaserad inlärning i skolan: Vad är det och hur hänger det samman med kognitiva funktioner?” Här presenterar hon själv sitt forskningsområde.

 

Slutligen fick vi höra om Louise Rönnqvists arbete med för tidigt födda barn, en föreläsning med titeln ”Ökade risker och långvariga konsekvenser av en mycket för tidig födelse”. Hon pratade om extremt för tidig födelse kopplat till sensomotoriska och kognitiva funktioner i förhållande till hjärnans struktur och funktion utifrån studier med detaljerade mätinstrument (kinematisk rörelseregistrering och hjärnavbildning) på barn födda prematurt i olika gestationsåldrar. Just nu pågår en studie av barn födda extremt för tidigt (< 27 gestationsveckor) jämfört med fullgånget födda barn. Det redovisades en ökad risk för utvecklingssvårigheter framförallt hos barn födda i lägre gestationsålder, med exempelvis sämre organiserade arm-handrörelser. Detta tycks även hänga samman med avvikelser i hjärnans uppbyggnad med till exempel annorlunda/reducerade volymer av grå materia, vit materia och myelin samt med ökad volym av cerebrospinalvätska.

 

Kristina Hedman
Leg. psykolog
Specialist i neuropsykologi

 

Vill du läsa mer om Linus Anderssons arbete med kemisk intolerans och hyperakusi, se nedan:

Dantoft, T.M., Andersson, L., Nordin, S., and Skovbjerg, S. 2015. Chemical intolerance. Curr Rheumatol Rev. 11.  https://www.researchgate.net/publication/278789678_Chemical_Intolerance

Karvala, K., Sainio, M., Palmquist, E., Nyback, M.H., and Nordin, S. 2018. Prevalence of various environmental intolerances in a Swedish and Finnish general population. Environ Res. 161:220–228. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29161654

Paulin, J., Andersson, L., & Nordin, S. (2016). Characteristics of Hyperacusis in the General Population. Noise and Health, 18:178-84. doi: 10.4103/1463-1741.189244 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5187659/

Andersson, L. 2012. Sick of smells: Empirical Findings and a Theoretical Framework for Chemical Intolerance (avhandling)https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:464846/FULLTEXT01.pdf

 

Här kan du läsa mer om Carola Wiklund-Hörnqvists forskning:

Wiklund-Hörnqvist et al. (2017) npj Science of Learning (3)

Karlsson_Wiklund_Hörnqvist et al_2015_JoCN

 

Här finner du referenser till Louise Rönnqvists forskning:

Domellöf, E., Johansson, A.-M., & Rönnqvist, L. (2018). Developmental progression and side specialization in upper-limb movements from 4 to 8 years in children born preterm and fullterm. Developmental Neuropsychology, 43(3), 219-234. doi:10.1080/87565641.2018.1426765 [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29377727]

Lenfeldt, N., Johansson, A.-M., Domellöf, E., Riklund, K., & Rönnqvist, L. (2017). Alterations in white matter microstructure are associated with goal-directed upper-limb movement segmentation in children born extremely preterm. Human Brain Mapping, 38, 5051-5068. doi:10.1002/hbm.23714 [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28685893]

Johansson, A.-M., Domellöf, E., & Rönnqvist, L. (2014). Long-term influences of a preterm birth on movement organization and side specialization in children at 4-8 years of age. Developmental Psychobiology, 56, 1263-1277. doi:10.1002/dev.21206 [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24523104]

Domellöf, E., Johansson, A.-M., Farooqi, A., Domellöf, M., & Rönnqvist, L. (2013). Relations among upper-limb movement organization and cognitive function at school age in children born preterm. Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics, 34, 344-352. doi:10.1097/DBP.0b013e318287ca68 [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23695270]

Domellöf, E., Johansson, A-M., & Rönnqvist, L. (2011). Handedness in preterm born children: a systematic review and a meta-analysis. Neuropsychologia, 49, 2299-2310. doi:10.1016/j.neuropsychologia.2011.04.033 [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21601584]

Se även:

Domellöf, E., Johansson, A.-M., & Rönnqvist, L. (2013). Relationen mellan sensomotorisk funktion, kognitiv nivå och neurobiologisk utveckling hos barn som fötts för tidigt. Svensk Neuropsykologi, 3(25), 25-30.

Etiketter: