SNPF medlemsbrev #4 2019

jan 2, 2020

Kära medlemmar!

Vintermörkret har sänkt sig över oss och här i södra delen av landet är det mest dis och regn. Nu är det jul och det har vänt även om det dröjer lite innan det märks.

Hemsidan

Vår hemsidesleverantör, Cybercom håller just nu på att med uppdateringar och få sidan att fungera smidigare. Den nya versionen kommer att lanseras i början av 2020. Nästa del i projektet är att få ordning på medlemsinloggningen så att vi kan börja lägga ut föreningsmaterial (protokoll och andra handlingar). Kolla in www.snpf.se!

IHPU och specialistkurser

När de nya lärandemålen för specialistutbildningen blivit klara och antagna kommer IHPU att inleda en diskussion med SNPF om kurser. Du som saknar kurser i det nuvarande utbudet (från IHPU eller andra kursgivare), hör av dig på Info-mejlen, info@snpf.se!

Mentorer och handledare

Uppropet om att bli mentor på specialistutbildningen och handledare på specialistarbeten verkar inte ha lockat så många, det finns behov av fler! Har du tid och lust att bidra kan du anmäla dig till oss på info@snpf.se om du kan tänka dig att ingå i en lista på hemsidan.

Angelägen enkät

SNPF har inlett ett samarbete med Psykologförbundet kring utredningar. Många kollegor vittnar om den pågående trenden att minska ner tiden för, eller helt slopa utredningar av fr a neuropsykiatriska tillstånd, samtidigt som det ställs krav på att även andra utredningar ska gå fortare. Vi ser stora risker för patientsäkerheten och medlemmarnas arbetssituation med detta. Men vi har inget samlat grepp om hur det ser ut i landet. Därför har vi satt ihop en enkät som vi önskar att alla utredande psykologer fyller i så fort som möjligt. Det tar bara ett par minuter men är till stor hjälp för oss när vi ska driva frågan! Här är länken till enkäten:

enkät neuropsykiatriska utredningar

Riksstämman 2020

Jag hoppas vi ses på SNPF:s Riksstämma 2020 i Helsingborg 22 – 24 januari 2020! Temat är Hjärnan genom livet. Södra regionen har fått ihop ett högintressant program och ger tillfälle att fördjupa sig i bl a neuropsykologisk rehabilitering, spegelneuronens betydelse, genetik och epigenetik samt longitudinella neuropsykologiska studier. Programmet, liksom anmälningssidan, ligger på Riksstämmans hemsida, https://mkon.nu/sveriges_neuropsykologers_forenings_riksstamma_2020. Gå in och titta och anmäl dig om du inte gjort det redan!

Föreslå föreläsare!

Jag upprepar inbjudan att föreslå föreläsare och föreläsningar: har du förslag på föreläsare du vill att vi ska göra arrangemang med, skicka förslaget(n) till info@snpf.se!

INS2020

Det som brukade kallas INS Midyear Meeting) kommer att gå av stapeln i Wien den 1 – 3 juli 2020. Är du intresserad, följ utvecklingen på www.ins2020.org

 

God Jul och Gott Nytt år!

önskar

 

 

 

 

 

Bengt Persson

Ordförande i Sveriges Neuropsykologers Förening

 

Etiketter: