SNPF medlemsbrev #2 2020

jun 23, 2020

Hej!

Så var det äntligen dags för årets andra nyhetsbrev från SNPF!

Alla föreläsningar i alla regioner har ju varit inställda i vår. Vi hoppas att kunna köra planerade och nya arrangemang i höst, på plats och/eller digitalt.

Neuropsykiatriska utredningar

Vi har skrivit en debattartikel som publicerades i Svenska Dagbladets webbupplaga. Jag skickar med den som bilaga i mejlet. Den finns också på www.snpf.se.  Vi skickade också insändaren till Riksdagens socialutskott och uppmanade dem ta kontakt om de vill ha mer information. Vi har ännu inte sett några reaktioner på insändaren men tänker givetvis följa upp med replik om/när det kommer någon reaktion.

Rehabiliteringsbehov efter Covid-19

Det har blivit tydligt att det inte bara är fysiken som kan ta stryk av virusinfektionen utan även kognitionen. Det finns en stor risk att de med svårare sjukdomsförlopp och de som intensivvårdats under längre tid drabbas av kognitiva och psykiska följder. Behovet av rehabilitering är stort och i den har neuropsykologer en viktig roll. Kristina Hedman har publicerat riktlinjer för neuropsykologisk testning från sin arbetsgrupp på vår hemsida, www.snpf.se.

Coronakrisen

Psykologförbundet har varit mycket aktivt och har ständigt uppdaterad information: https://www.psykologforbundet.se/aktuella-fragor/covid-19/.

Riksstämman 2021

Som tidigare meddelats kommer Norra regionen arrangera Riksstämman 4-5 februari. Coronapandemin och de nedstängningar som är följden av den gör att det blir svårt att ha arrangemanget i Åre. Av flera skäl; det är i dagsläget oklart hur det kommer att se ut med resande nationellt och internationellt framöver, det är ekonomiskt mycket riskabelt att låsa oss till hotell och lokaler med den osäkerheten, konferensbyrån har stora ekonomiska problem och riskerar konkurs. Därför har vi i styrelsen beslutat att riksstämman 2021 blir digital. Vi har sett att det finns system som kan hantera kongresser med många hundra deltagare så vi är säkra på att det går att genomföra.  Temat är ”Upp-, ner- eller avkopplad. Hjärnan och tekniken”.

Årsmötet kommer också att avhållas digitalt i anslutning till Riksstämman, den 4 februari. Vi uppdaterar med mer information på hemsidan så snart det är möjligt.

Material till hemsidan

För att hemsidan ska bli ännu bättre och ständigt aktuell behövs mer material. Detta är ännu viktigare nu i vår eftersom vi inte kommer att ha några referat eller presentationer från föreläsningar att lägga ut.

Du är mycket välkommen med ditt bidrag! Det kan handla om en konferens du deltagit i, något projekt du driver (eller är med i), en frågeställning du tycker är intressant, en bokrecension etc. Du väljer själv vad du skriver om! Skicka materialet till info@snpf.se så tar Anna Awad, Kristina Hedman eller Aron Sjöberg hand om det.

Som vi tidigare berättat får vi böcker från förlagen mot att de recenseras på hemsidan. Anna förmedlar böckerna. Om du recenserar får du alltså boken!

Hoppas ni alla får en fin sommar med skön om än lite annorlunda avkoppling!

Hälsningar:

Bengt Persson

Ordförande i Sveriges Neuropsykologers Förening

Växjö den 22 juni 2020

Etiketter: snpf medlemsbrev