SNPF medlemsbrev #1 2020

apr 6, 2020

Hej!

Så var det dags för årets första nyhetsbrev från SNPF!

Föreningens aktiviteter har, precis som samhället i övrigt, drabbats av Coronakrisen.  Alla föreläsningar i alla regioner är inställda i vår.  Vi får inte tillgång till lokaler, föreläsare får inte åka någonstans och vi har ännu ingen riktigt bra fungerande webblösning.  Vi hoppas att kunna köra planerade och nya arrangemang i höst!

Riksstämman 2020
SNPF:s Riksstämma 2020 hann vi i alla fall med innan viruset nått oss.  Vi som var där kunde glädja oss åt en fantastiskt trevlig riksstämma med bra och matnyttiga föreläsningar. Stort TACK till arrangerande Södra regionen!

Ni som inte var där och inte tagit del av innehållet, gå in på www.snpf.se! Där ligger mycket från riksstämman.

Riksstämman 2021
kommer arrangeras av Norra regionen och planeras äga rum i Åre under vecka 7. Temat är ”Upp-, ner- eller avkopplad. Hjärnan och tekniken”. Man har förhandlat om bra priser för dem som vill stanna kvar i Åre efter stämman för att testa sina skidkunskaper.

Enkäten om neuropsykiatriska utredningar
Vi fick in drygt 230 svar, riktigt bra med tanke på att en stor del av föreningens medlemmar inte sysslar med den typen av utredningar. Vi håller på att sammanställa och bearbeta svaren samt att skriva en debattartikel.

Coronakrisen
Psykologförbundets, kansli prioriterar naturligtvis arbetet med Coronakrisen eftersom den påverkar alla medlemmar starkt.  Allra värst är det för privatpraktiserande kollegor som ser sina inkomster mer eller mindre försvinna. Vi hoppas att regeringens krispaket kommer att gälla även för privatpraktiserande kollegor!

Se också på Psykologförbundets hemsida, den har aktuell information: www.psykologforbundet.se/aktuella-fragor/covid-19/.

Samarbetet med Psykologförbundet kring Specialistordningen ligger också på is under Coronakrisen. Vi får se när det kan återupptas. En annan konsekvens för Psykologförbundet är att årets kongress kommer att genomföras digitalt.

Beskrivning av testresultat i ord
En arbetsgrupp bestående av Kristina Hedman och Aron Sjöberg har arbetat fram en policy kring hur testresultat verbalt bör presenteras. Den kommer i dagarna att läggas ut på hemsidan som bilaga till ”Riktlinjer för klinisk neuropsykologisk utredning och behandling”. www.snpf.se, fliken ”Om neuropsykologisk utredning”.

Material till hemsidan
För att hemsidan ska bli ännu bättre och ständigt aktuell behövs mer material. Detta är ännu viktigare nu i vår eftersom vi inte kommer att ha några referat eller presentationer från föreläsningar att lägga ut.

Du är mycket välkommen med ditt bidrag! Det kan handla om en konferens du deltagit i, något projekt du driver (eller är med i), en frågeställning du tycker är intressant, en bokrecension etc. Du väljer själv vad du skriver om! Skicka materialet till Anna Awad (anna.awad@norrbotten.se) som är ansvarig för hemsidan tillsammans med Kristina Hedman och Aron Sjöberg.

Som vi tidigare berättat får vi böcker från förlagen mot att de recenseras på hemsidan. Anna förmedlar böckerna. Om du recenserar får du alltså boken!

 

Hälsningar:

 

 

 

 

 

Bengt Persson
Ordförande i Sveriges Neuropsykologers Förening

Växjö den 4 april 2020

Etiketter: snpf medlemsbrev