Sök Stäng

Save the date! SNPFs riksstämma 4-5 februari 2021

INFORMATION

SNPFs riksstämma 2021 med tema ”Upp, ner eller avkopplad – hjärnan och tekniken” kommer att hållas digitalt. Även SNPFs årsmöte kommer att genomföras i digital form. På grund av pågående Coronapandemi har vi beslutat att det inte är rimligt att genomföra en traditionell riksstämma. Osäkerhetsfaktorerna är många: Begränsning av sammankomster till 50 personer kvarstår fortfarande, det finns osäkerheter kring internationella resor vilket i dagsläget gör det svårt att planera för internationella föreläsare, det är osäkert hur arbetsgivare ställer sig till nationella resor, den tilltänkta konferensbyrån dras med en svår ekonomisk situation och är under rekonstruktion och det råder också en osäkerhet om en andra våg av pandemin. Den ekonomiska risken att arrangera ett evenemang under dessa förutsättningar är för stor, och det går inte att vänta med att ta beslut då vi riskerar att dra på oss stora kostnader om vissa delar av arrangemanget inte avbokas i tid.

Vi hoppas att ni har förståelse för att det kommer att bli på det här sättet, och vi jobbar för att det trots allt ska bli så bra som möjligt. Hemsidan kommer att uppdateras eftersom.

SNPF norra regionen.

Redigerat 20-06-23