Save the date! Riksstämman 2020!

jun 17, 2019

Varmt välkomna till SNPF:s Riksstämma 2020, som kommer äga rum i Helsingborg 22-24 januari nästa år!

Vi hoppas att programmet kommer att tilltala många som är intresserade av neuropsykologi.

Årets tema är Hjärnan genom livet, med föreläsningar som spänner från tidig barndom till ålderdom. Vi kommer således att anlägga ett longitudinellt perspektiv på bl.a. normalutveckling, utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar och på förvärvade hjärnskador.

Just nu arbetar vi med att färdigställa programmet, men kan redan nu avslöja några av Riksstämmans huvudtalare:

  • Giacomo Rizzolatti är professor emeritus vid Parmas universitet i Italien och seniorforskare i teamet som upptäckte spegelneuronerna.
  • Barbara Wilson är professor emerita vid University of Southampton och är världskänd för sitt arbete med neuropsykologisk rehabilitering vid förvärvad hjärnskada.
  • Edmund Sonuga-Barke är professor vid Kings College London och forskar om neuropsykologi utifrån ett utvecklingsperspektiv, med fokus på bland annat ADHD.
  • Lars Nyberg är professor i neurovetenskap vid Umeå universitet. Han är en av de mest framträdande namnen inom hjärnforskningen i Sverige och kommer bl.a. att presentera fynd från det longitudinella Betula-projektet i Umeå.

Andra områden som kommer att behandlas av våra inviterade talare är epigenetik, Huntingtons sjukdom, hjärntumörer hos barn samt HBTQ och funktionsvariationer.

Första dagen den 22 januari ägnas åt fyra halvdags-workshops, som man kan deltaga i mot en extra kostnad. Under dessa workshops ges tillfälle att fördjupa sig i neuropsykologisk rehabilitering, spegelneuronens betydelse, genetik och epigenetik samt longitudinella neuropsykologiska studier.

En hemsida för Riksstämman 2020 med anmälningslänk kommer att finnas tillgänglig tidigt i höst. När den är färdig kommer detta att annonseras på SNPF:s hemsida och i mailutskick till våra medlemmar.

Varmt välkomna till Helsingborg!

Arrangörsgruppen SNPF Södra regionen genom

Erik Blennow Nordström

Etiketter: