Riksstyrelsen sammanträder!

sep 16, 2023

SNPF:s riksstyrelse har varje månad digitala styrelsemöten där vi diskuterar aktuella frågor för föreningen och nyheter som berör föreningens medlemmar. En gång om året träffas riksstyrelsen inklusive ordförande från föreningens fyra regioner IRL för en styrelsekonferens.

Riksstyrelsen är SNPF:s högsta beslutande organ och samordnar föreningens fyra regioner samt leder föreningens övergripande arbete. Riksstyrelsen har också kontakt med Psykologförbundet, driver strategiska frågor för att öka förståelsen för neuropsykologi som kunskapsområde och mycket annat.

Detta år har riksstyrelsen avhandlat hur Psykologförbundets nya inriktningsbeslut kommer att påverka vår yrkesförening, diskuterat hur föreningens resurser ska användas på bästa sätt för största medlemsnytta, funderat kring hur SNPF ska bedriva lobbyarbete kring aktuella frågor i media och mycket annat!

På bilden ser ni SNPF:s aktuella riksstyrelse! Från vänster på bilden vice ordförande Ola Ståhlberg, ordförande för Södra regionen Elise Liljekvist, centralredaktör Anna Awad, föreningens ledstjärna och ordförande Kristina Hedman, ordförande för Norra regionen Nils Malmström, föreningens ständiga sekreterare Katarina A Sörngård, kassör Miia Ekholm samt ordförande för Östra regionen Gabriela Markovic. Ej på bild ansvarig för hemsida och sociala medier Aron Sjöberg samt Erik Blennow Nordström.

Etiketter: