Riksstyrelsen sammanträder

okt 15, 2022

SNPF:s riksstyrelse har varje månad styrelsemöten via Zoom där vi diskuterar föreningen och aktuella nyheter som berör föreningens medlemmar. En gång om året träffas riksstyrelsen inklusive ordförande från de fyra lokala regionerna fysiskt för en styrelsekonferens.

Den aktuella riksstyrelsen diskuterade följande viktiga frågor:

  1. Uppdatering från arrangörsgruppen av Riksstämman 2023 – går enligt plan
  2. Framtagande av översikt och riktlinjer kring digital testning – är på gång
  3. Diskussion kring arbete för legitimitet för specialistutbildningen – externt påverkansarbete genom arbetsgrupp

Därutöver avtackade vi vår före detta ordförande Bengt Persson för lång och trogen tjänst i SNPF – stort tack för allt Bengt!

 

Från vänster: ledamot och ansvarig för hemsidan/sociala medier Aron Sjöberg, Norra regionens ordförande Nils Malmström, Östra regionens ordförande Gabriela Markovic, ledamot och ansvarig för hemsidan/sociala medier Erik Blennow Nordström, Södra regionens ordförande Elise Liljekvist, ordförande Kristina Hedman, Västra regionens ordförande Fredrik Öhman, sekreterare Katarina Agorastos Sörngård, kassör Miia Ekholm, vice ordförande Ola Ståhlberg. Ej på bild: Centralredaktör Anna Awad.

Etiketter: