Riksstämman 2022: Den (o)mätbara människan

Information

Riksstämman 2022 – Den (o)mätbara människan

OBS På grund av den ökande smittspridningen kommer riksstämman 2022 att bli digital. 

I och med detta är även priset sänkt, så medlemmar i SNPF betalar enbart 1500 kr (1875 kr sen anmälan) och icke-medlemmar betalar 2000 kr (2500 kr sen anmälan). Skynda att anmäla dig!

För anmälan och program, klicka här.

Riksstämman 2022 har också en egen Facebook-sida: https://www.facebook.com/events/344181497230679

Välkomna till SNPF:s Riksstämma 2022, 10-11 februari. Vi hoppas att programmet kommer att tilltala många som är intresserade av neuropsykologi. Årets tema är Den (o)mätbara människan, med föreläsningar som ger perspektiv på mätandet av mänskliga tillstånd. Går det att objektivt mäta psykiska funktioner och lidande? Hur kvantifierar vi bäst personlighet, kognition och begåvning? Hur skiljer vi friskt från sjukt? Vilken roll spelar den kulturella kontexten och den tidiga utvecklingen? Diagnostiken av psykiska avvikelser är behäftad med stora svårigheter och saknar entydiga, biologiska markörer. Kan dimensionella personlighetsmodeller eller ny teknik hjälpa diagnostiken?

Ambitionen är att under två dagar vrida och vända på perspektiven.

 

Varmt välkomna!

Arrangörsgruppen SNPF Västra regionen genom

Tomas Larson


Kontakt

Har du frågor avseende administration, och registrering är du välkommen att ta kontakt med oss på MKON

Ola Nilsson
ola@mkon.se
tel: 040-258550

MKON, Norra Vallgatan 16, 211 25 Malmö