Riksstämman 2022: Vikten av hur psykologiska begrepp/konstrukt definieras och mäts – exempel från psykopatiområdet

jun 1, 2022