Sök Stäng

Riksstämman 2021: En förbättrad verklighet – filmen som ett medel att studera känslor i hjärnan och förbereda oss för livet!

Endast för medlemmar

Professor Lauri Nummenmaa, University of Turku föreläste på Neuropsykologernas digitala riksstämma 2021. Under ett fascinerande föredrag med titeln The Cinematic...